I Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter för hur minderåriga ska få jobba föreslås att 16- och 17-åriga arbetstagare får ha vissa riskfyllda arbetsuppgifter om de ingått i en gymnasieutbildning eller motsvarande. Eftersom det inte finns någon särskild utbildning för arbete i utgångskassa menar Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren ska ta ansvar för att minderåriga får tillräcklig kompetens.
– Skrivningarna är lite oklara i nuläget. Butiksarbetsgivarens internutbildning i kassaarbete – är det ”motsvarande utbildning”? I så fall blir det ett tandlöst förslag, säger Martine Syrjänen Stålberg, Handels arbetsmiljöombudsman.

På Arbetsmiljöverket har man svårt att konkretisera vad ”tillräcklig kompetens” innebär.
– Jag kan inte generellt säga vad det är, säger Tin Westermark som leder arbetet på Arbetsmiljöverket, men nämner att ämnen som pengahantering, hur kassan fungerar, ergonomi och risk för hot och våld bör läras ut.
– Jag tror att branschen klarar av detta alldeles utmärkt.
En riskbedömning ska ändå alltid göras för att bedöma om det är lämpligt för en minderårig med kassajobb.

Minderåriga kan få jobba i utgångskassa även om kravet på utbildning inte uppfylls. I så fall ska det finnas ett slutet kontantsystem, och de ska inte behöva sälja varor med åldersgräns, som folköl, tobak och läkemedel. Handels skulle velat ha en 18-årsgräns för kassaarbete, utan undantag.
– Främst med tanke på det trauma man utsätts för vid rån. Ju yngre man är desto svårare är det att hantera traumat. Vi vet att många unga aldrig kommer tillbaka till branschen efter en sådan smäll som rån innebär, säger Martine Syrjänen Stålberg.
Facket tycker också att det är olämpligt att ha minderåriga i kassan för att de då måste ansvara för legitimationskontroll, och har straffansvaret om de ändå säljer till någon under 18 år.
– Vi har också lämnat förslag till Arbetsmiljöverket om den ergonomiska biten i kassaarbete, och vill att det ska klassas som starkt styrt, ensidigt upprepat arbete, säger Martine Syrjänen Stålberg.
Arbetsgivarföreningarna Svensk Handel och KFO kan i dagsläget inte lämna några kommentarer.

Dagens föreskrift för minderåriga är 13 år gammal.
– I den är utgångskassor inte alls nämnda. Rånrisken har förvärrats, kassaarbete är en riskfylld arbetsuppgift som vi vill lyfta fram, säger Tin Westermark.
En annan ny punkt i förslaget är att en 16- och 17-åring inte ska få öppna eller stänga en butik ensam. Inte heller detta förbud gäller om den minderårige har ”tillräcklig kompetens” för arbetsuppgiften.

Förslaget är nu ute på remiss. Nya regler föreslås träda i kraft 1 februari 2011.