Lina Odelstål, 27, Maxi Ica Stormarknad, Sundsvall, fast anställd
– Alla har rätt till samma pengar för samma arbetsuppgifter. Många är extrapersonal inom handeln och har varit där lika länga som de fastanställda. En del extraanställda kanske har valt att studera eller något annat parallellt. Men de gör ändå precis samma jobb som de fast anställda, fast på dåliga tider. Då har de rätt att få betalt för det också.


Anna-Lena Forsberg, 23, Maxi Ica Stormarknad, Sundsvall, fast anställd

– Jag tycker att det ska vara lika lön för alla, oavsett vad man har för anställning. Är man där på ob-tid ska man ha betalt för det. De extraanställda gör samma jobb som de fast anställda gör.

Linda Hörnfeldt, 30, Coop Forum, Sundsvall, fast anställd
– Det låter inte rättvist. Det spelar väl ingen roll om du jobbar heltid, deltid eller extra. Du jobbar ju när du jobbar ändå. Oavsett om det är en timme eller 20 timmar på en vecka.

Sabina Bäckman, 21, Coop Forum, Sundsvall, fast anställd
– Då säger jag nej på en gång. Då skulle säkert arbetsgivarna spara pengar på det genom att ta in fler extraanställda i stället för att ha fast anställd personal.