De anställda i den amerikanska klädbutiken på Biblioteksgatan i Stockholm vände sig till facket när de inte fick ut ob-tillägg eller tillräckligt bra försäkringar.
Handels har därför tillsammans med fackförbundet Unionen under våren förhandlat med Urban Outfitters om att teckna ett kollektivavtal. Men företaget har inte velat skriva under.
Nästa steg för Handels hade varit att varsla företaget om konflikt. Nu väljer företaget i stället att säga upp sin personal och hyra in den via bemanningsföretaget Academic Work.
– De anställda fick ett kollektivavtal bakvägen. Men osäkerheten de får betala med är att de är anställda i ett bemanningsföretag som har till uppgift att hyra ut personal. Vad händer om butiken lägger ner i Sverige? Då måste personalen bli uthyrd någon annanstans, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels förbundskontor.

Enligt bemanningsavtalet ska en anställd på ett bemanningsföretag som hyrs ut till ett företag ha genomsnittslön och gå på branschens gällande kollektivavtal. Alltså det avtal som skulle ha gällt om Urban Outfitters hade tecknat kollektivavtal med Handels.
Urban Outfitters presstalesperson Marianne Bäärnhielm säger att företaget under en längre tid letat efter en effektiv lösning på personalfrågan.
– Urban Outfitters har bara en butik i Sverige och ledningen sitter i London. Som arbetsgivare behöver man ta ansvar för saker som lönehantering, utbildning av personal, arbetsmiljö, avtalsfrågor och så vidare. Det här är en bättre lösning för personalen. Samtidigt är den effektiv för företaget, säger hon.

Handels har tillsammans med övriga LO-förbund kommit överens om att driva frågan om bemanningsföretagens villkor som en av de viktigaste under vårens avtalsrörelse.
Fackförbunden vill bland annat begränsa hur stor andel av personalen som får vara inhyrd så att det inte ska vara möjligt för arbetsgivare att byta ut alla anställda mot en annan inhyrd personal.
– Men det har ju inte skett i det här fallet. Här vill man att samma personal ska hyras in som tidigare var anställd, säger Jannika Fahlander.
Marianne Bäärnhielm försäkrar att de anställda ska få behålla sina löner. Det ska heller inte finnas någon risk för att personalen hyrs ut till andra butiker.
– Nej, ambitionen är att personalen ska fortsätta arbeta i butiken, i det här företaget. Just i det här specifika fallet innebär detta faktiskt förbättringar för alla anställda, både i form av erbjudanden om heltider och bättre villkor.

Fredrik Ståhlberg, ombudsman på Handels avdelning i Stockholm, har begärt förhandlingar med bemanningsföretaget Academic Work angående vilka lönenivåer som ska gälla.
– I anställningskontrakten finns det ingenting att erinra. Tvärtom. Nu handlar det mest om att vi ska fastställa vilken lön personalen ska ha. Och då utgår vi ifrån bemanningsavtalet, säger han.
Fredrik Ståhlberg konstaterar att Academic work, till skillnad mot Urban Outfitters är bundna till ett avtal, bemanningsavtalet.
– Jag kan inte se annat än att de anställda sammantaget får mycket bättre villkor i Academic Work än de hade tidigare. Inkomsterna ökar när ob och andra ersättningar läggs på. Sedan kan det vara någon som får en försämring av sin lön, beroende på vilka personaliga tillägg de haft.
De som inte vill bli anställda av bemanningsföretaget blir uppsagda på grund av arbetsbrist.