Från 1 januari får de a-kassemedlemmar som också är med i Handels betala en a-kasseavgift på 315 kronor i månaden, de som bara är med i a-kassan 337 kronor.

Avgiften avgörs av hur hög arbetslösheten är bland dem som är medlemmar. Ju högre arbetslöshet desto högre avgift. Men att man nu sänker avgiften handlar inte om att arbetslösheten blivit lägre.
– Under det gångna halvåret har vi tagit in en avgift som varit lite högre än den behövt vara. Arbetslösheten blev inte så hög som vår prognos. Vi ser bara en liten ökning, under hösten har det stabiliserat sig, säger a-kasseföreståndare Harald Petersson.
Avgiftssänkningen är beslutad i a-kassans styrelse. Nu väntar man på ett godkännande från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. De brukar följa a-kassans förslag.

De som är medlemmar i Handels betalar också en avgift till facket. Dels till förbundet, dels till den avdelning man tillhör. Avdelningarna bestämmer sin avgift själva, och någon sammanställning av dem finns inte i dag. Men förbundsavgiften är fastställd. Från årsskiftet höjs den för alla med 0,9 procent vilket innebär 1 eller 2 kronor i månaden beroende på hur mycket man tjänar.

För de som tjänar 19 000 kronor eller mer i månaden, och är med i både fack och a-kassa, höjs avgiften med ytterligare 14 kronor eftersom de omfattas av inkomstförsäkringen om man förlorar jobbet. Avgiften för försäkringen hamnar på 22 kronor på grund av den höga arbetslösheten.
– Sammantaget, utan avdelningarnas förändringar, kan vi konstatera att cirka 120 000 av våra medlemmar får en minskning av avgifterna till fack och a-kassa, säger Handels ekonomichef Sten Lundqvist.