Carina Grytsäter har jobbat i butik i 30 år, men tycker att man aldrig kan få för mycket utbildning.
– Det är bra att uppgradera sig även om man jobbat länge inom butiksvärlden, säger hon.
Hon hoppas att utbildningarna ska ge henne nya synvinklar på butiksjobbet.
– Sälj- och service är alltid intressant. Det man kan konkurrera med i dag är ju god service och yrkesstolthet, säger hon.

Men alla är långt ifrån lika erfarna som Carina Grytsäter. Mellan 650 och 700 personer arbetar i butikerna i Birsta City. Majoriteten är under 30 år och för många är det första jobbet. Därför bestämde sig Birsta City för att ansöka om EU-pengar till kompetensutvecklingsprogrammet ”ett lärande köpcentrum”.
– Många har bara gymnasieutbildning. Det finns ett behov att utvecklas vidare. Syftet är att utveckla den egna individen, att man ska stärka sig i sin yrkesroll, säger Anna-Lena Wessén.
Personalen får bland annat möjlighet att gå utbildningar inom sälj- och service, men även i ledarskap. Ledarskapsutbildningarna riktar sig både till befintliga butikschefer och framtida. Personalen från det 90-talet olika företag som finns i köpcentret delas in i grupper med 20 personer i varje. Passen fördelas på olika tider så att alla kan delta. Det är dock upp till varje företag att avgöra om man låter personalen genomgå utbildningen på arbetstid eller om man får göra det på sin fritid.
– Eftersom företagen står bakom det här och tycker att det här är bra så kan jag tänka mig att de så långt som möjligt försöker lösa det på arbetstid. Men det är något som respektive företag måste svara på, säger Anna-Lena Wessén.

Jan-Christer Jonsson, 1:e ombudsman på Handels avdelning i Sundsvall tycker att det låter konstigt om alla inte skulle få gå på arbetstid.
– Det borde vara någon förankring bland företagen innan cityledningen går ut och gör en ansökan. Om man inte skulle göra det här på betald arbetstid, vad ska man då med miljonerna till? säger han.
Enligt Anna-Lena Wessén täcker miljonerna inte ersättning för arbetstid.
– Det härpengarna är vad det kostar att utbilda all den här personalen, säger hon.
Handels och Svensk Handel är med i projektet, men utan ekonomiska förbindelser.
Man har bland annat diskuterat att lyfta in 13-punktsprogrammet som ett led i att förebygga rån.
– Tanken är att vi ska vara med lite grann och prata om rån, hot och våld i butiker, säger Jan-Christer Jonsson.
Men formerna för hur Handels ska medverka är ännu inte helt klara.
Utbildningarna startar i januari och ska pågå under ett och ett halvt år framåt.