Personalen på Urban Outfitters tar emot informationen om de nya villkoren med blandade känslor.
– För mig är det bra för jag får ganska mycket högre lön än tidigare. Men det hade varit bättre med ett kollektivavtal på Urban Outfitters, säger Niclas Öberg, säljare.
Omid Sabti, avdelningschef på herravdelningen, håller med. Han får själv ungefär samma lön som tidigare.
– Villkoren är bättre, eftersom vi får tjänstepension och sådant. Men priset vi får betala är säkerheten. Nu har vi muntligt på att vi ska få vara på Urban, men det har det inte gått att få skriftligt på, säger han.

33 av butikens tidigare 38 anställda har skrivit på kontraktet om att bli inhyrda.
– Det stora lyftet kommer för dem som varit väldigt lågavlönade, säger Fredrik Ståhlberg, ombudsman på Handels avdelning i Stockholm, som förhandlat fram överenskommelsen med Academic Work.
Eftersom Urban Outfitters inte hade något kollektivavtal innan beräknas personalens löner på den genomsnittslön som gäller i detaljhandeln i Stockholm. 19 personer hade tidigare en lön som låg på mellan 100 kronor och 120 kronor i timmen. Ingen får nu en timlön som ligger under 125,65 kronor. I övrigt blir lönerna i stort sett samma som personalen hade som anställda på Urban Outfitters. Den högst betalda får enligt överenskommelsen en timlön på 176,95 kronor.
De anställda får även ta med sig sina uppsägningstider från Urban Outfitters.
– Personalen bär med sig de uppsägningstider som skulle ha gällt om de hade varit fortsatt anställda på Urban Outfitters, en, två eller tre månader som man har beroende på anställningstid, säger Fredrik Ståhlberg.

En tredjedel av personalen anställs i Academic Work enligt det så kallade studerandevillkor som finns i bemanningsavtalet. Det innebär att de anställda kan få återkommande korta anställningar.
– Nu får de åtminstone en korrekt anställningsform, säger Fredrik Ståhlberg.
Ett friskvårdsbidrag på 500 kronor per halvår ingår i uppgörelsen mellan Handels och bemanningsföretaget. Parterna har också efter starka önskemål från personalen träffat en uppgörelse om arbetstidsförkortning.
– Men om någon av parterna skulle vilja säga upp arbetstidsförkortningen återgår arbetstiden till kollektivavtalets regler om arbetstid. Då är det detaljhandelsavtalet som gäller, säger Fredrik Ståhlberg.
Personalen kommer nu att få ob-tillägg och övertidsersättning enligt detaljhandelsavtalet. Arbetsskadeförsäkring och avtalspension får de enligt Fora-försäkringar.
Fredrik Ståhlberg påpekar att hela uppgörelsen enbart gäller när personalen hyrs ut till just Urban Outfitters.
– Om personalen blir uthyrd någon annanstans gäller ett annat genomsnittligt förtjänstläge, säger Fredrik Ståhlberg.

Handels ståndpunkt är att det inte borde vara möjligt att först säga upp personal för att där efter anlita inhyrningsföretag.
– Men oavsett det så har vi att hantera den uppkomna situationen. Då är det vårt uppdrag att utverka villkor för våra medlemmar när de väl har hamnat hos bemanningsföretagen, säger Fredrik Ståhlberg.