– De två anställda är uppsagda på grund av arbetsbrist. De har älskat sina arbeten och sina arbetskamrater, men de väljer att inte gå in i ett bemanningsföretag, säger Jimmy Ekman, ombudsman på Handels avdelning i Stockholm.
Den ena fick en månads uppsägningstid och den andra två månader, beroende på hur länge de varit anställda på Urban Outfitters. Handlingarna skrevs på i tisdags.
– Då berättade företagets ombud att de är uppsagda och arbetsbefriade, säger Jimmy Ekman.

De båda före detta anställda har återanställningsrätt, eftersom arbetsgivaren är skyldig att erbjuda det om personal har sagts upp på grund av arbetsbrist. Det gäller om anställningen har varat längre än 12 månader under de senaste tre åren. Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden och nio månader framåt.
– Men det finns inget värde i den återanställningsrätten om inte Urban Outfitters återigen väljer att driva verksamheten i egen regi och anställer personal, säger Tommy Tillgren, andre vice ordförande i Handels.