– Vi har inte fått någon förklaring till varför butiken ska stänga. Vår uppfattning är att vi hållit budgeten och vi har inte haft någon känsla att detta skulle vara på gång, säger Malin Thorsander, klubbordförande på Zara i Örebro.

De anställda får lön fram till den första mars. Men Malin Thorsander är kritisk till att de inte fått veta något om planerna tidigare.
– Beslutet att stänga en butik tas rimligen under en ganska lång period. Huvudkontoret måste ha tittat på vår försäljning och sett det här komma. Men till oss har butikschefen sagt att vi ligger bra till. Det blev lite fel.

Butiken i Örebro har haft återkommande problem med kommunikationen mellan anställda och chefer. När de öppnade för lite drygt två år sedan provanställdes många fler än det fanns fasta tjänster. De som inte levde upp till företagets förväntningar sades upp och fick ofta lämna samma dag. Efter en tid förbättrades relationen mellan ledningen och de anställda, men enligt Malin Thorsander finns det en speciell kultur inom företaget, som tydligt skiljer mellan cheferna och de som jobbar på butiksgolvet.
– Vi har ju blivit kallade för ”fotfolk” vid några tillfällen. Och nu i samband med stängningen har vi haft väldigt stora kommunikationsproblem igen, säger hon.

Pressavdelningen för Zaras ägare Inditex bekräftar att butiker ibland stängs utan att de går dåligt.
– Vi fungerar som en helhet och när vi stänger en butik beror det inte alltid på hur den enskilda butiken går ekonomiskt, säger en anställd på pressavdelningen till Handelsnytt.

När det gäller butiken i Örebro återkommer Inditex senare med ett skriftligt uttalande, där de förklarar att butiken visat otillfredsställande siffror och därför behövt stänga. De anställda ska ha fått erbjudanden om jobb i Zaras andra butiker i Stockholm och Göteborg. Varför informationen gick ut så sent till de anställda nämner de dock inte i uttalandet.