Handels och fackförbundet Unionen har i samarbete med Handels international UNI lämnat över ett förslag på ett globalt avtal till Ikea. Det ska ses som ett diskussionsunderlag, enligt Therese Möller, fackordförande på varuhuset i Malmö och en av de aktiva i försöken att få till avtalet. Avtalsförslaget består av två stora delar.
– Den första handlar om mänskliga rättigheter på arbetsplatsen, att det inte får förekomma tvångsarbetet eller barnarbete. Alla arbetare ska behandlas lika. Den bygger på ILO:s kärnkonventioner.
– Den andra stora biten är föreningsfriheten, rätten att organisera sig fackligt. Om det inte finns en fackföreningsrörelse i ett land ska Ikea vara positivt till att det bildas. Det får aldrig hända att någon nekas arbete för att den vill organisera sig. Facket ska också ha tillträde till arbetsplatsen. Målet på lång sikt är att det ska bli möjligt med kollektiva förhandlingar överallt.
Sedan tidigare har Ikea en uppförandekod, Iway.
– Skillnaden mellan det här och Iway är att Iway är en ensidig uppförandekod. Ett globalt fackligt avtal omfattar två parter och båda har ansvar för det.
Så snart som möjligt ska parterna ses för samtal.
– Ikea har haft omorganisationer och har först nu landat i vem som ska vara ansvarig för det globala fackliga arbetet. Vid mötet hoppas vi att vi får Ikeas syn på avtalsförslaget.
Strax innan jul rapporterades om konflikter på Ikeas amerikanska dotterföretag Swedwood, som tillverkar möbler. Det amerikanska facket hade stött på motstånd när de ville organisera arbetare där.
– Swedwood ägs av Ikea men är ett eget bolag och omfattas inte av det kommande globala avtalet. Företaget omfattas redan av ett motsvarande globalt avtal inom träområdet. Men uppföljningen där har inte varit så bra.

ILO är FN:s organ för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO ska främja sysselsättning och arbeta för bättre arbetsvillkor i hela världen, samt värna om fackliga fri- och rättigheter.
UNI är en global facklig organisation inom området service där fackförbund från 150 länder ingår.