Enligt de senaste siffrorna från Brottsförebyggande rådet, Brå, ökade antalet butiksrån i Sverige under förra året. Ökningen är tydlig. 2009 begicks 1161 rån mot butiker, att jämföra med 1007 under 2008. November var den värsta månaden någonsin med 134 butiksrån.
– Det jag ser utifrån de siffror jag får av ombudsmännen ute i landet är att det vid i stort sett alla rån som drabbar våra medlemmar förekommer vapen. Det gäller första halvåret 2009. Under hösten har det varit mycket knivar. Jag tror att det totalt sett är mer vapen än vad den offentliga statistiken visar, det handlar säkert om 97 procent. Fruktansvärt, säger Handels arbetsmiljöombudsman Martine Syrjänen Stålberg.
2010 har Handels utsett kampen mot rån till ett prioriterat område.
– Vi har en antirån-strategi, bland annat ska jag ut och föreläsa på avdelningarna nu de kommande månaderna.
I strategin ingår också en enkät om säkerhetsnivån i butikerna och hur hanteringen av kontanterna går till. Handels hoppas kunna sprida information om vinsterna med ökad kortanvändning.
– Det här är min enskilt största arbetsuppgift under året. Det kommer att bli mycket samtal med journalister och vi vill också visa vad rånen kostar, säger Martine Syrjänen Stålberg.
Siffrorna från Brå visar samma utveckling som Handels egna siffror. Antalet väpnade rån ökar. I 42 procent av de rån som begicks 2009 användes skjutvapen, att jämföra med 38 procent 2008. Brå skiljer bara på rån med skjutvapen och rån utan så rån där andra tillhyggen används hamnar i samma kategori som de helt utan vapen.
För att vända utvecklingen krävs insatser från många håll. Även om arbetsgivarna i Svensk Handel har egna kampanjer mot rån ser Martine Syrjänen Stålberg att det finns mer att göra.
– De måste lägga pengar på mer bemanning, stoppa ensamarbetet, satsa på slutna kassasystem och ta bort underåriga i kassan. Rånen kostar mycket pengar och man kan välja om man vill satsa förebyggande eller inte.
I år hoppas hon på en vikande trend men hon tror inte det kan ske förrän andra halvåret 2010.
– Det skulle vara mycket tillfredsställande om vi nu bryter ökningen av rånen. Men man har inga garantier.