– Förhoppningsvis blir alla medarbetare på sikt fast anställda. På Menigos andra lager i landet har vi inga bemanningsföretag inne, säger Anders Rydahl i Menigos centrala fackliga grupp.
Företaget valde att skriva kontrakt med bemanningsföretag när det nya lagret i Strängnäs öppnade i februari förra året istället för att anställa egen personal eller ta över anställda från de lager som lades ner. Det kritiserades kraftigt av Handels. Personalen vittnade om dålig stämning på lagret.
I höstas började företaget välja ut vilka personer av den inhyrda personalen som man ville anställa. Målet från företagets sida var att hälften av personalen skulle vara fast anställd till jul. Nu arbetar 73 lagerarbetare och 34 chaufförer på lagret, plus tio personer som jobbar på timbasis. 42 av lagerarbetarna har tagits över från bemanningsföretagen och anställts av Menigo. Bland chaufförerna har 19 hittills fått fasta tjänster.
– Men vi fortsätter diskussionerna med företaget om att också anställa resten av de inhyrda. Jag hoppas att företaget ser att det börjar kosta pengar att hyra in folk, säger Anders Rydahl.
Menigo har redan planerat för att fast anställa ytterligare personer.
– Vi har satt som mål att på längre sikt ska 80 procent av personalen på Menigo vara tillsvidareanställd, säger Jeanette Isehag, personalchef på företaget.
Men facket vill alltså se ännu fler. Enligt Anders Rydahl är stämningen på lagret betydligt bättre nu än tidigare och den personal som arbetar där i dag fungerar mycket bra.
– Men företaget får vara berett på att lägga manken till om man vill behålla den. En del personer har kommit från andra företag. När det börjar gå bättre och konjunkturen vänder kanske man börjar återanställa där, säger Anders Rydahl.
En lokal facklubb kommer också att bildas på Menigo i Strängnäs inom kort.
– Det var inga som helst problem att hitta folk som ville jobba fackligt. Det kan bero på att det blivit en lite ny ledning som lyssnar mer på personalen, säger Anders Rydahl.
Menigo har länge planerat att införa ett nytt prestationslönesystem på lagret i stället för det tillfälliga som nu används. Facket och företaget har tidigare kommit överens om en övergångslösning. Den går ut på att de anställda har en fast lön som tillsammans med en premie på upp till tio kronor per timme ligger en bit över avtalets minimilön. Företaget räknar med att införa det nya prestationslönesystemet under våren.