Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel, berättar om den nya samordningen med SKL i tidningen Fri Köpenskap. Där säger han att det är vanligt att personal byter bransch och går från vård och omsorg till handeln och tvärt om. ”Det är med andra ord arbetsmarknader som i flera avseenden är utbytbara. Mot den bakgrunden finns det skäl att se att våra avtal inte står alltför långt ifrån varandra”, säger han till Fri Köpenskap.
– Arbetsgivarna samordnar sig och diskuterar gemensamma krav, vilket vi också gör inom LO. Jag tror att det är så enkelt som att Dag Klackenberg känner större samhörighet med delar inom tjänstesektorn än med industrisektorn, säger Lars-Anders Häggström.
Handels har inte planerat någon motsvarande samordning med Kommunal inför avtalsrörelsen.
– Vi har inget samarbete med Kommunal i den meningen. Däremot diskuterar vi ju gemensamma villkor så samordningen finns ändå mellan oss, säger Lars-Anders Häggström.
Dag Klackenberg har avböjt att ytterligare kommentera Svensk Handels samarbete med SKL.