– Tiimari har hankat sig fram sedan man lade ner olönsamma butiker för ungefär fem år sedan. Det är klart att det hade varit trevligt att se en expansion och fler arbetstillfällen för våra medlemmar. Nu gick det åt det här hållet i stället, säger Karin Ljungerhem, ombudsman på Handels förbundskontor.
Tiimari, som säljer pappers-, hantverks- och presentprodukter, har under en längre tid försökt utveckla verksamheten i butiker i Sverige med olika koncept, men inte lyckats få dem tillräckligt lönsamma. Nyligen lade kedjan ner sina butiker i Västerås och Borlänge. I dag återstår bara fem butiker i Sverige. De finns i Linköping, Norrköping, Falun, Växjö och Umeå. I Luleå är den förra Tiimaributiken redan en Gallerix-butik. Gallerix-butikerna ingår i samma koncern som Tiimari. Ledningens strategi går nu ut på att successivt föra in de lönsamma delarna av konceptet i Gallerix.
– Om det är lämpliga lokaler gör vi det på en gång, säger Dan Crewe, vd för Gallerix och Tiimari.

Tidsplanen för avvecklingen är ännu inte helt klar. Dan Crewe kan i dagsläget inte svara på när man kommer att lägga ner de första butikerna.
– Det är väldigt mycket beroende på om vi kan hitta nya hyresgäster eller om fastighetsägaren är beredd att släppa oss tidigare, säger han. Vi behöver också göra en bedömning av vad butikerna behöver omsätta för att vara lönsamma som franschisebutiker, eftersom Gallerix har ett franschisekoncept, säger Dan Crewe.
Ännu har inga varsel lagts. Men enligt Dan Crewe kan man som det ser ut i dag inte placera Tiimaris personal i Gallerixbutikerna.
– Problemet med Gallerix är att det ofta handlar om franschisetagare, men man kan ju naturligtvis även inom organisationen se över möjligheter till att erbjuda personalen inom Tiimari andra karriärmöjligheter, säger Karin Ljungerhem.
Företaget kommer att erbjuda personalen en omställningslösning via den omställningsförsäkring som ingår i kollektivavtalet med Handels.

Hittills har informationen från företaget till facket, butikschefer och personal varit kortfattad.
– De lokala förhandlingarna är ännu inte aviserade och därför har vi inte kunnat svara på alla frågor, Men så fort företaget har gjort klart sin tidsplan ska förhandlingarna gällande de lokala butikerna inledas, säger Karin Ljungerhem.
Dan Crewe ser de höga lokalhyrorna som en bidragande orsak till att man nu väljer att skära ner Tiimaris verksamhet i Sverige.
– Hyrorna har varit otroligt höga. I de flesta fall har fastighetsägarna inte varit samarbetsvilliga till att sänka dem eller ge oss någon form av hyresrabatt. I vissa fall är hyran 50 procent av butiksomsättningen, säger han.
Koncernen har tillsammans nära 300 butiker i sju länder i Östersjöområdet. Tiimari och Gallerix har varit två olika bolag i koncernen.