– Vi kan inte acceptera att varor på tio-tolv kilo står på 1,7 meters höjd. Lidl fick underrättelser efter alla mina besök. Totalt fick de nio underrättelser efter de 15 besöken. Inte så himla bra, säger arbetsmiljöinspektör Benny Johansson som besökte fyra butiker i Östergötlands och Södermanlands län.
– Lidl har samma upplägg i alla sina butiker. Ändrar de i en, så ändrar de i de flesta fall i alla butikerna.

15 Lidl-butiker från Härnösand i norr till Malmö i söder har inspekterats av Arbetsmiljöverket för att kontrollera främst ergonomin för de anställda. De vanligaste problemen var att tunga varor placerades för högt och för lågt. Risken för skador är större när man lyfter ovanför axel- och under knähöjd.

Varför just Lidl inspekterats beror på att kedjan blev lite bortglömd i Arbetsmiljöverkets projekt ”Ergonomi i butik” som pågick till början av 2009. Drygt 500 mataffärer med över 18 anställda inspekterades för att förbättra arbetsmiljön, men eftersom Lidl ofta hade färre anställda besöktes de sällan.
– Vi har också fått indikationer om brister i hur man hanterar varor, och placerar dem i butiken, säger Benny Johansson.
Men han är noga med att betona att detta inte är ett problem unikt för Lidl.
– Vi jobbar frenetiskt med de här frågorna på alla butikskedjor.

Handelsnytt har sökt Lidl för en kommentar.

Fotnot: En underrättelse är ett skriftligt besked till en arbetsgivare med krav om att göra något åt bristerna i arbetsmiljön. Annars kan det innebära föreläggande eller förbud, och böter.