Handels kräver löneökningar på 3,7 procent för medlemmarna inom detaljhandelsområdet och 2,6 procent för partihandeln. I pengar motsvarar det 745 kronor i löneökningar per månad för butiksanställda och 620 kronor för lageranställda. Krav som också ställs av LO-förbunden gemensamt genom LO-samordningen. Den jämställdhetspott som också finns bland LO:s krav gör att kvinnodominerade grupper och lågavlönade grupper får en högre löneökning än övriga.
– Att vi skulle skriva på ett avtal som inte medger central löneökning har aldrig föresvävat oss, säger Lars-Anders Häggström, Handels förbundsordförande.

Men Handels motpart, arbetsgivarorganisationen Svensk Handel säger blankt nej till alla krav på löneökningar. I stället vill Svensk Handel frysa både dem och de allmänna avtalsvillkoren till nästa avtalsförhandling.
– Vi har mottagit 90 sidor från Handels med krav. Vårt bud var bara på två sidor och väldigt enkelt, sade Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel,vid en kort presskonferens efter att Handels lämnat sina avtalskrav i dag på förmiddagen.

Handels väljer att fokusera på sina tre hjärtefrågor, som förbundet redan fått stort gehör för inom LO-samordningen: rätten till heltid, begränsningar av osäkra anställningar och på vilket sätt arbetsgivarna ska få ta in bemanningsföretag.
– Vi har de här tre tunga kraven, men i övrigt är de ganska få. Det är för att vi vill markera att de är så viktiga, säger Tommy Tillgren.

Handels ser en fara för att företagen genom att anlita bemanningsföretag kan kringgå Las. Därför kräver man att inhyrd personal inte ska få tas in om det finns uppsagd personal med återanställningsrätt. På detaljhandelsområdet vill Handels ha en maxgräns om att max 10 procent av de arbetade timmarna får göras av inhyrd personal. Det kräver man inte för lagerarbetarna.
– Där har vi sagt efter lokal överenskommelse. På lagren är det större toppar än i butiker. Vi har bedömt att där kan man diskutera vilken omfattning det ska handla om, säger Tommy Tillgren.

Svensk Handel vill inte ha någon maxgräns i något avtal.
– Rent principiellt tycker vi att det är fel med begränsningar. Det måste vara upp till arbetsgivaren att bestämma i de enskilda situationerna, säger Bo Cederlöf, förhandlingschef på Svensk Handel.
Att Svensk Handel varken vill se centrala löneökningar eller förändringar av de allmänna villkoren i kollektivavtalen motiveras med att det finns stora regionala skillnader mellan hur företagen har utvecklats ekonomiskt. Beroende på konjunkturläget ser det annorlunda ut för företagen på västkusten jämfört med dem på östkusten till exempel.
– Visserligen har omsättningen i företagen gått upp. Men vi är inte lika säkra på att resultaten har varit lika bra och det är faktiskt lönsamheten som bär upp företagen över tid, säger Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel.

Handels har en viss förståelse för att det kan vara svårt att överblicka den ekonomiska utvecklingen, men samtidigt konstaterar man att många av företagen inom Handeln faktiskt slagit vinstrekord
– Det är helt klart att vi måste ta den här matchen, säger Tommy Tillgren, Handels andre vice ordförande.
Att Svensk Handel öppnar dörren för lokala förhandlingar om löneökningar ger Handels inte mycket för. Handels anser att individerna har små möjligheter att själva förhandla sig till löneökningar.
– Att man kan göra lokala överenskommelser är ledarfilosofi och har inget värde, säger Tommy Tillgren. Parterna är överens om en enda sak och det är att de nya avtalen ska bli ettåriga. Handels ser fram emot att sätta sig vid förhandlingsbordet.
– Det krävs två för att dansa tango. Just nu dansar vi lite jazz eller rockn´n roll. Men förr eller senare ska det nog bli tryckare också, säger Lars-Anders Häggström.