Lagret Lagena i Jordbro utanför Stockholm har också sagt upp det centrala kollektivavtalet och ska byta från det mellan Handels och Almega, till partihandelsavtalet mellan Handels och Svensk Handel. Men även om man säger upp det centrala avtalet brukar de lokala löpa vidare.

Patrik Olofsson, fackklubbens ordförande, vet inte än om arbetsgivaren vill ta bort de lokala avtalen för gott eller om de ska förhandlas om.
– Vi vet inte om uppsägningen är formalia eller om företaget har andra avsikter. Förra gången vi bytte centralt avtal sa man inte upp några lokala, säger han.
Arbetsgivaren har inte gått att nå för en kommentar.

De lokala avtalen är värda 2 000-3 000 kronor i månaden för en anställd, uppger fackklubben. Personalen har till exempel högre ob- och övertidsersättning än kollektivavtalets, de som är över 30 år har extra semesterdagar, och när man jobbar övertid har man måltidsförmåner.

Förhandlingar har inte börjat än. Innan dess kräver facket att företaget specificerar vilka lokala avtal de vill säga upp, nu har man bara sagt att det gäller alla.

Fotnot: Lokala avtal är överenskommelser om andra villkor än dem i kollektivavtalet, eller kan reglera frågor som inte alls tas upp i det centrala avtalet.