Robin Haglund är en av många långtidssjuka som tvingades till arbetsförmedlingen vid årsskiftet. Hon hade varit sjukskriven för diskbråck sedan 2006 och och opererades våren 2009. Operationen gick fel, hon blev senare stelopererad och efter det är hon sämre än någonsin.
– Jag går med kryckor nu, åtta månader senare. Läkarna säger att vi ska vänta och se.

Robin Haglund har fortsatt kontakt med sjukhusets smärtenhet och ser inte själv hur hon ska kunna arbeta med ständig värk.
Hennes ersättning nu när hon flyttats till arbetsförmedlingen, är minimibeloppet på 223 kronor per dag.
– Jag klarar det ekonomiskt eftersom jag är gift med en man som inte är sjuk. Det värsta är ovissheten.
Sedan de började hota i juli med att jag inte skulle få mer sjukpenning har jag inte vetat vad som ska hända.
– Nu har jag ju de här tre månaderna men sedan vet jag inte vad som händer. Det verkar inte arbetsförmedlingen veta heller.
Så fungerar sjukförsäkringen i dag:
– Sjukpenning betalas ut i max 364 dagar och efter 180 dagar ska andra jobb övervägas. Ersättningen är 80 procent av lönen upp till taket 7,5 basbelopp. Sjukpenningen kan förlängas i högst 550 dagar med 75 procents ersättning. Den som inte kan återfå arbetsförmågan kan få permanent sjukersättning.
– Ungefär 15 000 personer med sjukpenning utförsäkrades vid årsskiftet. De erbjuds en introduktionskurs på Arbetsförmedlingen för att slussas ut i arbete. Den som deltar i programmet kan få aktivitetsstöd motsvarande a-kassa. Den som inte är berättigad till a-kassa får 223 kronor per dag.