Det tiotal chaufförer som jobbar på Systembolagets dotterbolag Lagena berörs när två företag av lönsamhetsskäl tar över utkörningen av alkohol i Stockholm. Lagenas eget åkeri läggs ned, och chaufförerna där får välja mellan att följa med till de nya företagen eller stanna kvar och jobba på lagret. Än är det inte klart hur många som väljer vad.

De som går till de nya företagen får byta kollektivavtal från Handels till Transports. Enligt mbl får man behålla anställningsvillkoren i sitt gamla kollektivavtal i högst ett år från övergången. Förhandlingar pågår om nya villkor.
– Med Transports avtal får vi 4 000-4 500 kronor mindre i månaden jämfört med de löner och förmåner vi har i dag. Vi vill få till ett vettigt avtal så vi inte förlorar alldeles för mycket i lön, säger Oscar Andrén, som sitter i Handels klubbstyrelse, och är med i förhandlingarna.
Det som skiljer kollektivavtalet som Lagenas chaufförer har i dag jämfört med Transports är till exempel att Transports har högre grundlön, men lägre övertids- och ob- ersättning.

Om man i stället väljer att jobba på lagret behåller man sitt nuvarande kollektivavtal. Men facket ser en risk med att om många chaufförer börjar på lagret kan det leda till övertalighet och uppsägningar.
– Företaget har inte sagt så, men det kan man läsa mellan raderna, säger Oscar Andrén.
– Men om det skulle uppstå övertalighet eller inte beror på vem man frågar. Företaget har ett 30-tal inhyrda varje dag som man kan avstå att ta in i så fall.
Själv är han en av chaufförerna som snart måste välja.
– Jag kommer att börja på lagret. Jag har ingen lust att gå ner i lön.