I början och mitten av 2000-talet krävde Arbetsmiljöverket en rad åtgärder för att förbättra säkerheten i 7-elevenbutikerna. En sådan var förbudet mot ensamarbete mellan klockan 23 och 06 i sju Stockholmsbutiker, om inte nattlucka fanns.
I dag finns ett 15-tal dygnet runt-öppna butiker i storstäderna. Facket ser med oro på att majoriteten av dem har infört ensamarbete på nätterna igen.
– Det är väldigt vanligt. Arbetsgivarna anser sig inte ha råd att ha dubbel bemanning för att det kostar för mycket att ha kollektivavtal. Butikerna har oftast dubbel bemanning på helgerna, men annars gäller ensamarbete, säger Lukas Ringqvist, ombudsman på Handels i Stockholm.
Dygnet runt i Göteborg

Malmö har inga dygnet runt-öppna butiker. I Göteborg finns två. I den ena har Handels inga medlemmar och man vet därför inte om den har ensamarbete nattetid.
– För några år sedan gjorde Arbetsmiljöverket en formulering om dubbelbemannning eller nattlucka efter klockan 23. Problemet är att den bara gällde just de arbetsgivarna. När butikerna byter ägare gäller den inte längre, säger Anna-Karin Hessel på Handels i Göteborg.
Och situationen är lika i hela landet.
– Det finns inte längre någon paragraf i arbetsmiljöförordningen som säger att man är tvungen att meddela oss vid köp av butik, förklarar Eva Geijer, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Men Reitan Servicehandel tonar ner kritiken. Enligt säkerhetschefen Fredrik Malmström har 12 av de 15 dygnet runt-öppna butikerna alltid dubbel bemanning på helgerna efter klockan 23, oftast också på vardagsnätter.
– Det är alltid bra att ha dubbel bemanning, men det är olika sannolikhet att något ska inträffa på olika ställen. Därför är det svårt att säga att dubbelbemanning alltid är nödvändig. Det måste hot- och våldbedömningarna avgöra, säger Fredrik Malmström.

Reitan Servicehandel gör riskbedömningar när en ny butik etableras och löpande på de befintliga butikerna. I övrigt är det upp till varje handlare att bedöma hur stort behovet av dubbelbemanning är på nätterna, eftersom de är egna företagare.
– Men de är skyldiga att göra en våld- och hotanalys en gång om året, säger Fredrik Malmström.
Reitan Servicehandels egen statistik visar att antalet rån på 7-eleven 2009 sjönk med 60 procent jämfört med 2008. En orsak till den högre säkerheten är att det finns slutet kassasystem
i många av butikerna. Men inte i alla. Däremot ska alla butiker ha
larm, video­övervakning och sedel­boxar med tidsfördröjning.
– Det ska vara rätt säkerhet till rätt butik. Vårt säkerhetstänkande grundar sig på utbildning och rutiner och på ett grundläggande tekniskt skydd. Där det behövs, installerar vi mer säkerhetsutrustning, säger Fredrik Malmström.

Reitan Servicehandel har uppmärksammats för sitt säkerhetsarbete och fick nyligen priset för årets säkerhetslösning av tidningen Fri Köpenskap. Facket ser positivt på företagets arbete, exempelvis när slutet kontanthanteringssystem införs.
– Ändå kan situationer uppstå på nätterna vid ensamarbete. Men vi har inte så många medlemmar som jobbar på de här tiderna och därför glöms de här frågorna lätt bort, säger Lukas Ringqvist.
Fakta: Nattlucka och låsta pengar
2004:
Arbetsmiljöverket inspekterade 32 butiker. Flera nattöppna butiker i Stockholm bröt mot arbetstidslagen och i flera butiker förekom ensamarbete. Arbetsmiljöverket förbjöd nattöppet i ett antal butiker.
2005: Handels gjorde en utredning om 7-elevenbutikerna. Arbetsmiljöverket beslutade att flera 7-elevenbutiker i Stockholm måste hålla entrédörrarna låsta och sköta handeln genom en nattlucka mellan klockan 23 och 06, om ensamarbete förekommer.
2006: Regeringen fastslog ett förbud mot ensamarbete nattetid (om man inte har nattlucka) i sju butiker och ett krav på slutet kontanthanteringssystem för åtta butiker i Stockholm.
Handels och Reitan Servicehandel kom överens om kollektivavtal. För att köpmännen ska kunna betala kollektivavtalets löner och ersättningar fick de ett nytt franschiseavtal där en lägre andel av omsättningen betalas in till Reitan.
2009: Reitan Servicehandel prisades för årets säkerhetslösning.