– Sedan årsskiftet har den ökade hanteringen lösts med att våra vikarier har gått upp i tid. Men nu ska Coop anställa runt 38 medarbetare på lagret, säger Lennart Wallkulle, klubbordförande på lagret i Västerås.
I första hand kommer de som är knutna till Coops vikariepool och de terminaler som lägger ner på övriga orter i landet att erbjudas fasta tjänster. I och med att vikariepoolen försvinner måste Coop hyra in personal genom ett bemanningsföretag för att klara arbetstoppen under påsken. Förhoppning är också att många av de inhyrda sedan ska kunna erbjudas fasta tjänster till hösten, enligt Lennart Wallkulle.
– Vi vet inte exakt hur många fler vi behöver vara här när vi tagit över all varuhantering från övriga lager. Och än så länge vi vet inte riktigt hur många som blir kvar på de olika omlastningscentralerna. Men jag räknar med att det kommer att behövas ytterligare anställda framöver, och då är det fasta tjänster som gäller.
I dagsläget jobbar 161 personer på Coops lager i Västerås.

Även i Bro strax norr om Stockholm har lagerhanteringen ökat sedan årsskiftet, men än så länge har inga nyanställningar gjorts.
– Först måste vi vänta och se om det finns några som vill flytta över från de lager som fortfarande håller på att säga upp personal. Just nu täcker vi upp med visstidare, men rimligen kommer vi att behöva mer folk här också, säger Nina Ahonen, andre vice klubbordförande på lagret i Bro.

I mitten av mars ska lagren i Västerås och Bro ha tagit över all verksamhet utom frysarna, från lagren i Luleå, Umeå, Växjö och Malmö. Dessa görs om till omlastningscentraler. I början av 2011 byggs ett nytt fryslager utanför Enköping och då ska ett annat företag ta över all hantering av Coops frysta varor. När det står klart lägger fryslagren i Växjö, och Johanneshov ner.

Syftet med att samla lagren till Bro, Västerås och Enköping är enligt Coop att spara pengar och minska miljöbelastningen genom att i större utsträckning köra varor med tåg.