Idag kan den arbetslöse sällan räkna in några timmar i veckan som uppsökare eller centrumsamordnare i sin a-kasseersättning. Inte heller de fackliga avdelningarnas ordförande, som ofta avstår från en stor del av sitt ordinarie arbete för de fackliga uppdraget, sitter säkert. Det var efter regeringsskiftet som reglerna ändrades så att det bara är den faktiskt arbetade tiden som får räknas in. Resultat: en betydligt sämre a-kasseersättning. Ett problem för möjligheten att rekrytera fackligt förtroendevalda, sa Handels ordförande Lars-Anders Häggström då.
För att råda bot på situationen beslutade Handels förra hösten att anställa de förtroendevalda som kunde hamna i knipa.
IAF skriver nu i en rapport till regeringen att det inte finns några specifika bestämmelser som rör förtroendevalda. Istället har en rättspraxis utvecklats. IAF tycker att reglerna måste bli tydligare och att det ligger i samhällets intresse att människor är engagerade och vill bidra genom att åta sig politiska förtroendeuppdrag och engagera sig fackligt. Myndigheten vill se en ny bestämmelse där vissa politiska och fackliga förtroendeuppdrag jämställs med förvärvsarbete. Det gäller dels tid då man haft ett politiskt förtroendeuppdrag med årsarvode och dels tid som lagts på ett fackligt förtroendeuppdrag utanför den egna arbetsplatsen, med ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Regeringen, som nu har IAF:s förslag på sitt bord, säger att de tittar på frågan men vill inte säga mer om hur de ser på förslagen.