LO:s styrelse har ställt sig bakom Handels
beslut och nu hotar en storkonflikt om fackets krav att höja lönerna mer på
lågavlönade avtalsområden som detaljhandeln.
– Svensk Handel har inte på minsta sätt gått med
på våra krav att ge större löneökningar till detaljhandeln. Vår tolkning är att
det är Svenskt Näringsliv som inte tillåter genomslag för vår jämställdhetspott.
Det ser vi som ett frontalangrepp på vår strävan att utjämna kvinnors och mäns
löner, sa Handels ordförande Lars-Anders Häggström vid en pressträff på
torsdagen.
Medlaren i konflikten, Bengt KÅ Johansson
konstaterade på eftermiddagen att parterna står alltför långt ifrån varandra för
att det ska vara meningsfullt att lägga ett medlarbud. Förhandlingarna
strandades därför. Inga nya förhandlingsdagar är satta men medlarna är beredda
att återuppta arbetet på måndag, annandag påsk.
Handels varslade i dag om strejk för ytterligare
3453 anställda vid 14 lagerarbetsplatser. Bland annat berörs ytterligare fyra
Icalager, samt Bergendahls i Hässleholm, Everfresh i Helsingborg, Netto i
Falkenberg och Ahlsell i Hallsberg. Enligt varslet bryter strejken ut den 16
april. För Icas del innebär varslet att företagets samtliga lager utom det i
Umeå är varslat om strejk.
Samtidigt med det nya varslet drar Handels
tillbaka en del av det gamla varslet på butikssidan som är tänkt att utlösas den
8 april. Det återtagna varslet berör cirka 2000 butiksanställda.Totalt rör varslet nu ungefär 6000 anställda, istället för 5000 som i det tidigare varslet.
– Genom att inrikta oss på lagren får vårt
varsel större effekt, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.
Förutom lönefrågan är parterna också fortfarande
oense om hur man ska reglera användningen av bemanningsföretag.
– Där har vi närmat oss varandra, men det är
fortfarande en bit kvar, säger Lars-Anders Häggström.
Arbetsgivarna i Svensk Handel kommenterar
varslet vid en pressträff i kväll.