– Vi har nu fått till en fond som ska bidra med pengar till fackförbunden. De ska sedan utse folk som enbart jobbar för dem som är anställda av bemanningsföretag. Företrädarna ska också sköta kontakten med företaget medlemmarna jobbar på, säger Håkan Löfgren, ansvarig ombudsman på LO.

LO:s kongress 2008 beslutade, mot styrelsens vilja, att LO skulle utreda hur fackliga företrädare ska kunna arbeta över förbundsgränserna och med ett helhetsgrepp ta sig an dem som jobbar på bemanningsföretag. Idag är det svårt att veta vilket fack man ska vända sig till: det som har avtal med bemanningsföretaget, eller det som organiserar medlemmar på den arbetsplats man är uthyrd till. Det blir ofta oklart vem som ska hjälpa till med förhandlingar och vem som ska stå för den fackliga tiden, till exempel. En konsekvens av detta är att få anställda på bemanningsföretagen är medlemmar.
– I dag ramlar de som jobbar på bemanningsföretag mellan stolarna, säger Håkan Löfgren.

I ett pilotprojekt ska några fackförbund utse sina fackliga företrädare för bemanningsbranschen, som sedan ska ta sig an företag och medlemmar inom specifika företag. Men vilka som berörs är inte klart i dagsläget.
– Vi måste hitta företag som också är beredda att lägga resurser på det här. Det ligger också i deras intressen att löner och villkor blir rätt. Sedan måste vi få till ett förslag som alla 14 förbund tycker är bra. Det kan ta tid, men senast efter sommaren tror jag att vi är igång, säger Håkan Löfgren.