Therese Möller, ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i fackklubben på Ikea i Malmö, har själv en 5-åring och 2,5 åriga tvillingar. När det äldsta barnet kom hade hon med henne på ett par möten.
– Men frågan kom egentligen först upp ett par år senare när det var ett par personer som hade med sig sina barn på Handels förbundsråd, säger Therese Möller, som drivit frågan om en ny policy för småbarnsföräldrar med förtroendeuppdrag länge.
På Ikea har ledningen en positiv inställning till anställda som har småbarn med sig på möten om man är föräldraledig till exempel.
– Jag blev lite förtvivlad när jag såg att Handels, som ska stå för jämställt föräldraskap och möjligheten att kunna kombinera arbete och privatliv, hade en mer restriktiv inställning, säger hon.
Den nya policyn som förbundsstyrelsen kommit överens om gäller för uppdrag i förbundsstyrelsen, förbundsrådet och på centrala kurser och konferenser. Utgångspunkten är att barn inte ska vara med på mötena. Handels ska eftersträva framförhållning i planeringen för att underlätta för småbarnsföräldrar. Mötena ska läggas mellan klockan 09 och 16 för att hämtningar och lämningar på förskolor och skolor ska vara möjliga. Och barnpassningsservice ska efterfrågas i samband med bokningar av kurs- och konferensanläggningar. Om det inte går att ordna barnpassning under ett möte ska en suppleant kallas in. I normalfallet kallas också en suppleant in under föräldraledigheter.
– Ett fackligt förtroendeuppdrag är väldigt viktigt. Om du är med på ett förbundsrådsmöte ska du kunna uppfylla ditt uppdrag. Det får aldrig vara så att du som förälder går till ett möte med småbarn och inte är koncentrerad. Det gäller att hitta en avvägning där, säger Therese Möller.
Fotnot: Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna och har ansvar för att kongressbesluten genomförs.
Förbundsrådet ska granska förbundsstyrelsen. Enligt stadgarna ska förbundsstyrelsen hänskjuta frågor som är av större vikt till förbundsrådet för beslut.