Däremot ökade de heltidsarbetslösa förra året, jämfört med året innan.
– Även om det totalt sett var lika många arbetslösa så har alltså antalet heltidsarbetslösa ökat. Det beror på regelförändringarna och att några helt har försvunnit ut ur försäkringen, säger Harald Peterson, föreståndare för Handels a-kassa.

Nya regler började gälla för a-kassan från 1 januari 2008. Många deltidsarbetslösa har sedan de införts tvingats bli heltidsarbetslösa eller har försvunnit helt ur försäkringen. Tidigare kunde deltidsanställda stämpla upp tidigare inkomst i a-kassan under 300 dagar, om de hade en fast tjänst. Med de nya reglerna får de deltidsanställa bara stämpla upp till tidigare inkomst i 75 dagar. Det motsvarar a-kassa i åtta månader om man jobbar halvtid.
– Under förra året fick man ett större genomslag av dem som når sitt maximala dagantal på 75 dagar och därför inte kan vara deltidsarbetslösa längre. De nya reglerna slog igenom tydligare då, säger Harald Petersson.
Vad som hänt med dem som fått slut på sina ersättningsdagar och lämnat a-kassan har det inte gjorts någon uppföljning av.

Handels a-kassa konstaterar även att det betalades ut mer pengar i ersättningar i fjol jämfört med året innan. För två år sedan betalades det ut 956 miljoner i a-kassa. Förra året betalades 1,15 miljarder kronor ut.
– Fler har blivit arbetslösa på heltid, men det är också så att man nu försvinner ur en a-kasseperiod fortare än tidigare. Och de nya som kommer in börjar på en högre ersättningsnivå än dem som lämnat. Sedan har det faktiskt också varit en hyfsad inkomstökning bland medlemmarna som också har påverkat a-kassan, säger Harald Peterson.
Har man en lön på minst 18 700 kronor i månaden har man rätt att få ut 80 procent av den lönen de första 100 dagarna.