Pågens drygt 400 säljande chaufförer var tidigare med i Unionen. Men bland annat missnöje med lönen och en önskan om ett närmare fackligt samarbete med kollegorna på bagerierna gjorde att chaufförerna hellre ville vara med i Livs, som bagarna tillhör. Tidigt i somras tog Unionen och Livs ett beslut om att så skulle ske.
Under hösten knoppade Pågen av sin säljkår till ett eget bolag, Pågen Färskbröd, och detta bolag gick med i Svensk Handel. Som en direkt följd av det sökte Handels upp säljarna för att få över dem i Handels.
– Vi vill vara med i Livs, Handels finns inte i vår värld. Då går vi hellre ur facket. Livs har bättre villkor för de tider på dygnet som vi jobbar. Vi känner att företaget bara vill få ur oss ur Livs och Handels har inte ens kontaktat oss lokalt, säger Mikael Hernström som är fackligt aktiv på Pågen.
För att hitta en lösning på problemet har de båda förbunden pratat med LO.
– Vi har sagt att nu avvaktar vi en tid och ser hur verksamheten utvecklar sig. Om de bara kör ut egna produkter, som de gjort förut, eller om de kommer vara säljare och också ha med andra bolags produkter. Om de är säljare ska de enligt LO:s organisationsplan höra till oss, säger Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren.
Närmare 300 säljare på Pågen har redan gått över från Unionen till Livs. Omkring 200 säljande brödchaufförer inom konkurrerande företag är med i Handels.