Till skillnad från övriga värvningsprojekt, som mer kan vara inriktade på särskilda arbetsplatser eller områden, är målet med Vecka 6 att besöka så många som möjligt.
– Att stötta klubbar eller rikta in oss på enskilda affärskedjor, den värvningen pågår året om. Under Vecka 6 ska vi gå ut så brett som möjligt. Det handlar att få in nya medlemmar och, eftersom det är avtalsrörelse, också förmedla avtalsbuden. Vi ska organisera så vi står starka inför förhandlingarna, säger Stefan Carlén, verksamhetschef på Handels.

I år har 10 101 arbetsplatser besökts, värvarna har talat med 20 211 personer, och hittills fått in 392 nya medlemmar. Motsvarande siffror förra året var 8 822 arbetsplatser, 16 010 personliga möten och 485 värvade medlemmar.
– Tre kommentarer har varit återkommande från värvarna, säger Stefan Carlén. Det har varit god stämning ute på arbetsplatserna, folk har varit intresserade av att lyssna och diskutera avtalskraven, men det har varit svårt att värva nya medlemmar.

Stefan Carlén tror ändå att antalet värvade medlemmar under veckan kommer att bli fler när än vad de fått in hittills. Många ute på arbetsplatserna har tagit en medlemstalong och sagt att de vill tänka lite, i stället för att låta medlemsvärvarna lämna in dem direkt.
– Vi har träffat väldigt många människor, och det brukar ge ringar på vattnet. Medlemstalongen vi delar ut under den här veckan ser lite annorlunda ut än den vanliga och förra året kunde vi se att det kom in nya medlemmar från värvarveckan ända in på hösten, säger han.