240 lagerarbetare förlorar sina jobb när Ica under året lägger ner sina lager i Umeå och Årsta i Stockholm. Nu har facket och företaget kommit överens om ett omställningspaket för de drabbade.
– Man kan få hjälp med flyttkostnader och dubbelt boende en viss tid. Det finns bidrag för studier och för de som fyllt 60 år skapas individuella lösningar. Det är väl ett acceptabelt paket, säger Per Jansson som är vice ordförande i fackklubben.
Även om pensionslösningar och studier finns som alternativ så är huvudpunkten i paketet att hjälpen ska leda till ett nytt jobb.
Ica har anfört minskad miljöpåverkan och minskade fasta kostnader som orsak till att de två lagren läggs ner. Företaget har förutom de som nu läggs ner också lager i Arlöv, Kungälv, Helsingborg, Borlänge, Kallhäll och Västerås. Fler arbetstillfällen kommer att skapas i Kallhäll, Västerås och Borlänge.
– Det finns ett visst intresse bland medlemmarna för Kallhäll och Västerås men vi vet inte ännu hur många jobb det blir där.