Mitt under vad som beskrivs som en djup lågkonjunktur ökade Ica Sverige förra året sin vinst med 36 procent till rekordhöga 2,3 miljarder kronor, enligt bokslutet som presenterades på onsdagen. Ica-chefen Kenneth Bengtsson förklarar vinstlyftet med bland annat ökad försäljning och effektivare logistik.

– Vi har noga analyserat vad kunden kommer att förvänta sig i en lågkonjunktur. Onekligen har vi gjort det något bättre än våra konkurrenter, kommenterar en synbart belåten Icachef för Handelsnytt.

Hur motiverar du i ljuset av rekordvinsten att handelns arbetsgivare i de centrala avtalsförhandlingarna erbjuder 0 kronor i löneökningar?

– Det är fel att de bolag som går väldigt bra ska sätta märket för hela handeln så att bolag som inte har råd ska betala samma sak. Därför borde man gå mot en mer lokal lönebildning där de som går väldigt bra har möjlighet att betala mer för sina anställda.

Det borde väl innebära att Ica har råd att höja lönerna ännu mer än de 620 kronor i månaden som Handels kräver för partihandelsavtalet?

– Eftersom Ica har gjort ett mycket bra resultat 2009 kommer samtliga anställda att få maximal resultatpremie, som är 10 000 kronor för dem som jobbat heltid hela året. Det är ett bra exempel på att det finns en lokal lönebildning där företag som har möjilghet faktiskt betalar mer.

Handelns företagare, som Ica, har intresse av att människor har pengar att handla för. Hur kan du med hänsyn till det argumentera för nollavtal på hela arbetsmarknaden?
– Det är klart att en bra köpkraft generellt är gynnsam för handeln, men det är också viktigt att hitta rätt kostnadsnivå i den mycket heterogena bransch som handeln är. Därför förespråkar vi lokala lösningar utifrån de förutsättningar som finns på marknaden just nu, säger Kenneth Bengtsson.
Ica Sverige har 6 200 anställda, varav 2 600 är lagarearbetare. Butikspersonal inom Ica är anställd lokalt av varje enskild butik och får därför inte del av Ica Sveriges resultatpremie.