Arbetsmiljöverkets föreskrifter för hur minderåriga ska få jobba håller på att arbetas om. I november 2009 presenterades ett förslag som bland annat begränsade arbete i utgångskassa på grund av risken för hot, våld och rån. Arbetsmiljöverket föreslår att kassaarbete ska vara förbjudet för minderåriga, med undantag för 16- och 17-åriga arbetstagare om vissa villkor uppfylls. Antingen ska man få någon slags utbildning för arbetsuppgiften. Om inte det är uppfyllt kan 16-17-åringar få jobba i kassan om det finns slutet kontantsystem, och man inte säljer varor med åldersgräns, som folköl och tobak.

Handels tycker att detta är otillräckligt. Man anser att 16- och 17-åringar bara ska få arbeta i kassa om de inte är ensamma, inte ansvarar för legitimationskontroll för varor med 18-årsgräns, och om det finns slutet kontantsystem.
– Allt är kopplat till säkerhetsfrågan. Men vi sätter inget idiotstopp för minderåriga i kassa, de allra flesta ungdomar är anställda för att bemanna kassan på kvällar. Däremot ställer vi oss frågan vad som krävs för att få ett bra skydd för riktigt unga, säger Lars-Anders Häggström, Handels ordförande.
Handels har på olika sätt arbetat för en 18-årsgräns för kassaarbete, främst därför att den anställde ansvarar för att åldersgränsen hålls vid öl- och tobaksköp, och är straffansvarig om den säljer till någon under 18 år.

Facket vill också att definitionen av utgångskassa ändras, så att även kassor längre in i butiker ska innefattas, som exempelvis på 7-eleven.

Arbetsmiljöverkets förslag har varit ute på remiss och synpunkter skulle ha lämnats 15 februari. Handels lämnar inget eget svar utan gör det via LO som fått längre tid på sig.

Handelns arbetsgivarorganisation Svensk Handel lämnar inte heller ett eget remissvar utan gör det via Svenskt Näringsliv. De menar att man inte kan säga att allt kassaarbete är riskfyllt. ”Beroende på i vilken miljö utgångskassan finns är riskerna mycket olika. Här måste en riskbedömning få avgöra om arbetet är lämpligt eller inte för ungdomar”, skriver Svenskt Näringsliv i sitt remissyttrande.

Men det som arbetsgivarna framförallt kritiserar är att arbets- och skoltid föreslås räknas ihop, och få utgöra högst åtta timmar per dag och 40 timmar i veckan. Det gör det i princip omöjligt för unga att jobba extra, menar man.

Nu ska Arbetsmiljöverket gå igenom alla synpunkter, och målet är att en ny föreskrift träder i kraft februari 2011.
– Förhoppningen är att den träder i kraft före sommaren och sommarjobben, säger Tin Westermark, ansvarig på Arbetsmiljöverket.