Över 7 500 Handelsmedlemmar har i en enkät svarat på vilka avtalskrav som är viktigast i vårens förhandlingar med arbetsgivarna. Medlemmarna har fått välja ut tre av tolv krav. Störst stöd fick kravet att förhindra arbetsgivare från att säga upp anställda för att sedan låta bemanningsföretag göra samma jobb och på så sätt kringgå turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd, las. 46 procent av alla svarande tycker att det är ett av de tre viktigaste kraven.
Bland lagerarbetare tycker hela 58 procent att inhyrningsproblemet är viktigt. Även butiksanställda sätter detta krav främst – drygt 40 procent anser att kravet är ett av de tre viktigaste.

Näst viktigaste kravet enligt Handels medlemmar är att minska visstidsanställningarna och förbättra möjligheterna att få fast anställning. Av alla medlemmar tycker 35 procent att detta krav hör till de viktigaste. Särskilt butiksanställda vill prioritera det, och allra helst de som själva är visstidsanställda. Av dem vill 62 procent att facket ska kämpa för att minska visstidsanställningarna.
Först på tredje plats bland de prioriterade kraven, med stöd av 32 procent av medlemmarna, kommer att höja lönerna generellt.
– Det är lite överraskande att medlemmarna tycker att frågorna om makt på arbetsplatsen är viktigare än att höja lönerna. Det visar att problemen med inhyrning och visstid verkligen engagerar Handels medlemmar, kommenterar Stefan Carlén, förbundsekonom.
Kravet på jämställda löner lyfts fram av 32 procent av kvinnorna och 22 procent av männen.

Av undersökningen framgår att förtroendevalda medlemmar i de flesta fall tycker ungefär likadant som medlemmar utan förtroendeuppdrag. Största skillnaden är inställningen till kravet på rätt till heltid som prioriteras av 31 procent av de förtroendevalda men endast 23 procent av de ”vanliga” medlemmarna.

Medlemsundersökningen, som besvarats via e-post av över 7 500 medlemmar, är den största som Handels har gjort.