För Hennes & Mauritz fackklubb i Stockholm har heltidsfrågan länge varit prioriterad. När någon slutar argumenterar de för att de lediga timmarna ska gå till deltidare. I flera år har de lyckats bra med detta. Nu drabbas de av bakslag.
– Sedan två, tre år har vi som ett bemanningsföretag i företaget. Nu känns det som om man bara utökar. De i bemanningspoolen är flera hundra, och slukar oerhört många timmar som vi i stället tycker ska gå till deltidare i butikerna, säger Christian Sundin, vice ordförande i fackklubben.
Klubben ansvarar för 38 butiker med drygt 500 Handelsmedlemmar i Stockholm, Mälardalen och på Gotland. Det man menar med ”bemanningsföretag” är H&M:s personalpool, fastpool, för de drygt 30 Stockholmsbutikerna. Både redan deltidsanställda, och sådana som inte är anställda i någon butik får vara med. När någon blir sjuk, vid semestrar och arbetstoppar kan de få tider. I december arbetades 10 000 timmar i poolen. Det motsvarar 60 heltidstjänster.
– Eftersom det finns behov av fastpool-timmar borde man i stället höja deltidarna i butikerna till heltid. Men man använder poolen för att kunna splitta tjänster och ta in fler huvuden, och för att inte behöva utnyttja alla lediga timmar, säger Rana Malki Yacoub Kabro i klubbstyrelsen.
– Många i poolen är dessutom billigare än ordinarie personal. De är ofta unga, har inte ansvarstillägg eller branschvana som ger högre timlön, säger ordförande Deka Jama.

Man skulle kunna tänka sig att personalpoolen är bra för de deltidare som är anställda i butikerna eftersom de får chans till fler timmar. Men det tror fackklubben inte på. Man är inte garanterad några timmar, och passen kan krocka med tider man redan jobbar. Dessutom läggs lediga tider ut på internet eller via sms, som ska besvaras inom några minuter. Det gör det svårt för dem som jobbar att hinna svara, speciellt som de inte får ha mobilen på under arbetet.

Personalpoolens medarbetare lär sig grunderna, som kassan, i början. Ett problem är att det ändå blir en upplärningsprocess varje gång någon kommer ny till en butik.
– Inte för att säga något negativt om fastpool-personalen, men det blir mer jobb för de ordinarie när de ska ta hand om dem. Hur ska en ny veta var guldtightsen hänger? I butiker med mycket fastpool är personalen mer stressad och sjuk. Man förlorar enorm kompetens och kontinuitet, säger Christian Sundin.
– Man får också en tyst arbetsplats. Alla är beroende av fler timmar, och opponerar sig aldrig.

H&M använder personalpool också i Malmöregionen, och från första mars i Göteborg. Rita Hansson, fackordförande för runt tio butiker i Malmöområdet, var till en början positiv till systemet och trodde att det skulle bli en hjälp vid sjukdomar. Nu tycker hon att det används i för hög utsträckning.
– Jag tycker timmar först och främst ska gå till befintlig personal som jobbar deltid. De ligger på 27, 28 timmar. Ibland blir de förbigångna av personal i poolen, säger Rita Hansson.
I Göteborg har fackklubben reserverat sig mot beslutet att använda fastpool. Inför att poolen börjar användas i tio Göteborgsbutiker ser facket risker med att villkoren för dem i poolen som inte har anställning i en butik är dåliga.
– De tjejerna har ingen trygghet, de går på sina lösa timmar. Arbetsgivaren vill kunna gasa och bromsa, men vi anställda kan inte gasa och bromsa våra utgifter. Ungefär 70 personer har anställts i poolen. Jag tänker driva stenhårt att de blir fast anställda efter två år, säger Marie Björstedt, fackordförande på H&M i Göteborg.

Stockholmsklubben hoppas nu att frågorna kring personalpoolen lyfts centralt innan systemet införs i större utsträckning. Klubben undrar över om poolen verkligen är förenlig med lagen om anställningsskydd, las. I lagen sägs att en deltidare som anmält intresse, har kvalifikationer, och har varit anställd längst har förtur till fler timmar om arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses.

H&M vill inte svara på Handelsnytts frågor om personalpoolen.