Handelsnytt har tidigare skrivit om att H&M:s fackklubb i Stockholm reagerar på att anställda i företagets personalpool tar timmar från butikernas deltidare. Även inom Ikea upplever facket problem. På 14 av de svenska varuhusen finns ett liknande system som inom H&M. Genom det kan både deltidsanställda, och sådana som de kallar behovsanställda få lediga timmar vid till exempel sjukfrånvaro. I systemet går det inte att skilja på vem som är anställd och vem som är behovare, eller hur lång anställningstiden är. Ikea menar ändå att de i första hand vänder sig till dem som har förtur till fler timmar när lediga pass uppstår.
– Det sker en manuell kontroll av det av våra avdelningschefer ute på varuhusen. Vår uppfattning är att det fungerar, vår ambition är att alla ska få den arbetstid de vill ha, säger Ylva Magnusson, pressansvarig på Ikea.

Fackets erfarenhet är dock att det inte fungerar i praktiken.
– Den deltidare som varit anställd längst har förtur till fler timmar, men det kommer in folk och jobbar som definitivt inte ska gå före dem. Skulle det komma en medlem som ville, skulle jag självklart driva ett ärende om det. Det är brott mot las och kollektivavtalet, säger Johan Hagman, klubbordförande på Ikea Kungens Kurva utanför Stockholm.
Runt 390 personer finns i varuhusets pool, den största delen är behovsanställda, enligt honom. I stället för att ringa in dem vill han att deltidarna ska få fler timmar.

Inte heller fackordförande Susan Macaulay på Ikea i Älmhult är helt nöjd. Efter några månader med samma system som på Ikea Kungens Kurva ser hon att förturen till fler timmar kan åsidosättas.
– Det varierar från avdelningschef till avdelningschef, men en del går inte alltid efter förtur utan efter favoriter, och de som brukar ställa upp. Det är verkligen något vi får bevaka hela tiden, säger Susan Macaulay.

Frågor omkring personalpooler brukar dyka upp på fackliga träffar i landet. Handels informerar därför om hur man tycker att de ska hanteras.
– Personalpoolerna är ett problem i sig, men värre är att företagen inte alltid ger de lediga timmarna till den som först ska ha dem enligt lagen om anställningsskydd, säger Handels avtalssekreterare John Haataja.
– Det är viktigt att de förtroendevalda gör turordningslistor över deltidare med förtur till fler timmar. Har arbetsgivaren inte frågat den med företrädesrätt har man brutit mot lagen.

Läs artikel om H&M:s personalpool