– Om vi lyckas aktivera unga i LO:s förbund kommer vi in på arbetsplatserna. Och de unga som jobbar får en möjlighet att påverka politiken, säger SSU:s ordförande Jytte Guteland.

SSU är socialdemokraternas ungdomsförbund och ska också samla arbetarrörelsens unga såväl politiskt som fackligt. Men i dag består SSU bara till ungefär 10 procent av unga som är med i något LO-förbund, exempelvis Handels, Kommunal, IF Metall eller Byggnads. Det är alldeles för lite, anser SSU. En procent av de 250 000 unga medlemmarna i LO-förbunden borde kunna vara intresserade av att vara med i SSU.
– Vi behöver ha arbetande medlemmar för att få in yrkeslivet i politiken. Därför är det en viktig signal att vi nu satsar på att starta facklig-politiska klubbar, säger Jytte Guteland.
Klubbarna ska vara tvärfackliga och vara ett alternativ även för dem som till exempel är visstidsanställda eller hoppar runt mycket mellan olika arbetsplatser.

I SSU:s valupptakt som startar i april satsar man stort på ett samarbete med LO. Bland annat kommer SSU att skicka ett specialnummer av sin tidning Frihet till alla som är mellan 18 och 30 år och med i ett LO-förbund. I augusti håller SSU en veckas val-kick-off i Strömstad, Festivalet, som man hoppas ska locka 2000 personer per dag, varav minst 500 medlemmar från olika LO-förbund.