Föreningsrättskränkning innebär att en arbetstagare på olika sätt får nackdel av sitt medlemskap i facket eller i sitt fackliga arbete. För en ung butiksanställd kvinna i västra Sverige blev ordet verklighet på ett mycket tydligt sätt. Arbetsgivaren hotade henne och sa att hon inte skulle dra in facket på en liten arbetsplats som deras. Detta enligt ansökan om stämning, som fackets jurister lämnat till Arbetsdomstolen.
Sussanne Lundberg är enhetschef på LO-TCO Rättsskydd där jurister driver de ärenden som Handels och andra förbund lämnar in. Hon menar att föreningsrättskränkning är ett mycket ovanligt ärende hos dem.
– Det är inte många fall alls, omkring ett om året. En del kommer kanske inte så långt som hit, det är svårt att säga hur många som finns där ute.
Handels kräver 200 000 kronor till den drabbade kvinnan och 200 000 kronor till förbundet, eftersom kränkningen av kvinnan också är ett intrång i förbundets verksamhet. Arbetsgivaren ska nu svara på anklagelserna.