Facket anser att alla på Johanneshovslagret som vill ska erbjudas jobb på Coops kvarvarande lager i Bro nordväst om Stockholm eller i Västerås. De lagren står inför att anställa, eftersom de tagit över varor från Coops nedlagda terminaler. Facket tycker också att lagerarbetarna i Johanneshov bör erbjudas jobb på det nya fryslagret i Enköping, som ska drivas av ett annat företag än Coop.

Lokala förhandlingar inleddes i mitten av februari, men parterna kom inte överens.
– Min förhoppning är att vi kan föra en dialog på central nivå. Signalerna jag fått från ledningen är att de vill ta ansvar för alla som drabbas av nedläggningen, säger Jyrki Koivisto, klubbordförande på fryslagret i Johanneshov.
Eftersom Handels och Coops arbetsgivarorganisation KFO har inlett centrala förhandlingar vill han inte kommentera vad parterna inte är överens om. Men även de centrala förhandlingarna har på arbetsgivarens begäran skjutits fram till nästa vecka.

Coop beslutade förra sommaren att samla alla lager till Bro och Västerås samt bygga ett nytt lager för alla frysvaror i Enköping. Under vintern har lagren i Umeå, Malmö och Växjö gjorts om till omlastningscentraler. I Växjö finns fortfarande ett fryslager kvar som stänger i början av nästa år.

På lagret i Bro ska mellan 20 och 30 personer anställas på visstid under våren.
– Vi håller på att se över om det går att jobba lite mer effektivt och vet inte exakt hur många vi kommer att behöva totalt. Därför vill vi vara flexibla åt båda hållen och anställer på visstid så länge, säger Weronica Nilsson, informationsansvarig på Coop inköp och kategori, Cikab.
Hon säger också att företaget ser positivt på att anställa de som sägs upp i Johanneshov. Eftersom det ännu är oklart vilka villkor som gäller för dem har facket i Bro inga invändningar mot att de som tas in under våren bara erbjuds tillfälliga anställningar.

I Västerås, som nu hanterar alla färskvaror inom Coop, har ett 40-tal nyanställts, främst från den egna bemanningspoolen och från de nedlagda lagren. Fler nyanställningar väntas till hösten.