Ett 40-tal anställda och ett okänt antal kunder befann sig i stormarknaden vid lunchtid på måndagen då taket plötsligt störtade in under trycket av stora snömassor. Panik utbröt, och först efter flera timmars räddningsarbete kunde man konstatera att ingen person kommit till skada under rasmassorna.

Både kunder och personal togs om hand av kommunens krisgrupp under måndagen. Stormarknaden är stängd tills vidare. De anställda har inga arbetsuppgifter, men träffas varje dag i Folkets hus.
– Många är ledsna och tagna av det som hänt, men vi har gott stöd av varandra och de som vill får professionell krishjälp, säger Tony Axelsson som är Handels klubbordförande på stormarknaden.
Själv var han hemma med sjuka barn när raset inträffade och slapp därför uppleva panikscenerna.

Stora delar av lokalerna är förstörda, och ingen vet när butiken kan öppna igen. Händelsen ska utredas av Arbetsmiljöverket och Ica. Tills vidare får alla anställda lön som vanligt. Butikschefen Per Ringvall kan för närvarande inte ge något besked om vad som händer på sikt.
– Butiken är stängd och vi tar hand om vår personal. Vi har en mötesplan med täta träffar för den här veckan och ytterligare två veckor. Vad som händer sen vet vi inte, säger Per Ringvall.

Eftersom det är oklart hur länge butiken kommer att vara stängd vill Per Ringvall inte spekulera i om det kan bli aktuellt att säga upp personal på grund av arbetsbrist.
Ica har beslutat att inspektera alla butiker för att hindra att fler tak rasar in under tyngden av vinterns ovanligt stora snömängder.

Även på Ikeas lager på Torsvik utanför Jönköping störtade taket in i en del av lokalerna på måndagen. Raset skedde i anslutning till lastkajen för järnvägsleveranser. Den delen av byggnaden var avspärrad sedan några dagar på grund av farligt stora snömängder på taket, och ingen människa skadades därför.
– Personalen var som jag ser det aldrig i fara eftersom den farliga delen av byggnaden var avspärrad. Jag tycker att vi hade gjort allt vi kunde för säkerheten, men vi ska sätta oss ner och analysera risker och konsekvenser, säger Handels klubbordförande på Torsvikslagret, Carina Damberg.

Verksamheten på lagret har delvis fått dirigeras om, och delar av lagerpersonalen är tills vidare lediga med bibehållen lön.
Ikeas presskontakt Ylva Magnusson berättar att Ikea för två veckor sedan beslutade att kontrollera alla fastigheter med hänsyn till det tjocka snötäcket, och att ta hjälp med skottning. Efter de mest akuta säkerhetsinsatserna ska händelserna analyseras.
– Först fokuserar vi på att stärka och säkra byggnaden. Sen ska vi titta på vad vi kunde ha gjort bättre, säger Ylva Magnusson.

Ikeas varuhus i Gävle håller stängt sedan tisdag morgon och Ikea i Västerås utrymdes på onsdag förmiddag på grund av riskabla snömängder på de platta taken.
– Beskedet vi fått är att det är stängt medan taket skottas. Personalen kunde ha informerats tidigare, men i övrigt har arbetsgivaren skött det bra. Alla som har schemalagd tid får lön fast de slipper jobba, säger Emma Lagerblad, Handels klubbordförande på Ikea Gävle.
På fredagen var beskedet från Ikea att varuhuset i Gävle preliminärt öppnar igen på lördag. I Västerås angavs ännu ingen dag för återöppning.