Medlarna, de opartiska ordförandena, i industrins förhandlingar föreslog i helgen 2,4 procents löneökningar på 18 månader, med en första höjning på 0,5 procent den 1 april i år. Arbetsgivarna sa nej, men kunde tänka sig att höja lönerna med 2 procent med start i slutet av 2010. Alla berörda fackförbund sa på söndagen nej med hänvisning till för låga löneökningar och att frågan om bemanningsföretag inte är löst.

– Medlarna visar att de vill hålla högt tempo. Och jämfört med Svenskt Näringslivs nollbud är det en fantastisk utveckling. De kan inte fortsätta att kräva noll i löneökningar, säger Tommy Tillgren.
Han betonar dock att ett slutbud inom industrin måste innehålla ett förslag till lösning på frågan om bemanningsföretag, som kan bli vägledande för andra avtalsområden.
– Det är en jätteviktig fråga som vi enats om i LO-samordningen, påpekar han.

Medlarnas plan är att presentera ett slutbud senare i veckan. Tommy Tillgren skulle välkomna om industrin hade nått en uppgörelse innan förhandlingarna mellan Handels och Svensk Handel går in i sitt hetaste skede omkring den 20 mars.
Om inte parterna i handeln är överens senast den 22 mars väntas Handels varsla om konflikt. Senast då måste ett varsel läggas för att en strejk ska kunna bryta ut lagom till den viktiga påskhandeln.

En avtalsperiod på 18 månader tror Tommy Tillgren inte är aktuellt för handeln, oavsett vad industrins parter enas om.
– Vi har begärt ett ettårigt avtal och där är vi ju faktiskt överens med Svensk Handel.