– Just i dag ska jag transportera mig till Kristianstad för att föreläsa på Handels avdelningar i Skåne om retorik inför valet. Annars skulle jag ha målat plakat och demonstrerat.

Behövs det en särskild dag för kvinnofrågor?
– Ja. Eftersom samhället inte är jämställt behövs det fortfarande. Men man bör också fråga alla makthavare vad de gör en vecka efter den 8 mars också.

Är jämställdhet en kvinnofråga?
– Eftersom bristen på jämställdhet innebär störst problem för kvinnor är det en kvinnofråga. Men det är väldigt viktigt att också prata om och med männen. De har ju den privilegierade positionen.

Vad är den viktigaste fackliga frågan att lyfta i dag?
– Avtalskraven. Rätten till bra och trygga anställningar. Visstidsanställningar drabbar huvudsakligen kvinnor. Också lönefrågan naturligtvis. Låglönepotterna till de lägst avlönade yrkesgrupperna – som är kvinnor.

Vilken är den viktigaste frågan att lyfta fram politiskt?
– Det är att jobba för den generella välfärden. En sjukförsäkring som man inte kastas ut ifrån. Barn- och äldreomsorg av bra kvalitet, eftersom kvinnor tar det största ansvaret för obetald omsorg inom familjen. För Handels medlemmar är det också viktigt att det finns fungerande och bra dagis på obekväma arbetstider.

Det pratas mycket om Rut-avdrag och delad föräldrapenning också
– Jag säger bu Rut, pengarna borde användas till att förbättra omsorgen för barn och äldre i stället. Jippie till delad föräldrapenning. I dag förväntar sig arbetsgivarna att kvinnor ska ta det största ansvaret för barnen, och själva antagandet gör kvinnor eftersatta.

Vad säger du till dem som ger dig en blomma eller en chokladbit i dag?
– Jag tror aldrig jag fått det, faktiskt. Men i så fall skulle jag säga att ge mig välfärd värd namnet och en arbetsmarknad som inte missgynnar kvinnor i stället.

I år är det 100 år sedan den internationella kvinnodagen instiftades, men den fick sitt genomslag i Sverige vid mitten av 1970-talet.

Fotnot: Rut-avdrag står för skatteavdrag för köp av exempelvis städtjänster och barnpassning.