Den teknik som Hemglass vill införa innebär att varje bil utrustas med en satellitnavigator som är kopplad till en datacentral där arbetsgivaren kan se var bilarna befinner sig. Gps-systemet hjälper föraren att hitta vägen på turerna.
– Det är positivt med tanke på säsongsanställda och förare som kör extra. Stoppen blir lite enklare än att sitta med papperskartor, handskrivna listor och inspelade kassettband som talar om hur man ska köra, säger Daniel Winberg som jobbar på Hemglass i Göteborg.

Systemet uppges dock främst vara ett sätt att utveckla försäljningstekniken. Kunderna ska kunna få ett sms med påminnelse om att glassbilen närmar sig försäljningsstället, oavsett om bilen håller tidtabellen eller inte.
– Genom att förenkla för våra kunder hoppas vi kunna öka lönsamheten och trygga jobben, säger Hemglass försäljningschef Anders Bengtsson.

Eftersom informationen från gps-systemet handlar om personuppgifter måste arbetsgivaren följa personuppgiftslagen. Arbetsgivaren måste ange ändamålen med att samla in uppgifter om förarna. Uppgifterna får sedan inte användas för andra syften. Då Hemglass angett att syftena är kundservice och hjälp att hitta får de till exempel inte använda uppgifterna för att mäta de anställdas prestationer.

Handels inställning är att företaget måste förhandla lokalt på alla platser om att införa tekniken, så att alla anställda får chans att tycka till. Ombudsmannen Jens Lindström har förhandlat för Handels på Hemglass i Göteborg.
– Det står i protokollet att arbetsgivaren måste förhandla med oss igen om de vill använda uppgifterna för andra syften än de angett. Det får inte användas som kontrollsystem, säger han.

Hemglass låter varje förare skriva på ett papper där de ger sitt samtycke till att använda gps-systemet. Enligt försäljningschefen Anders Bengtsson har ännu ingen sagt nej. Han försäkrar att uppgifterna, som sparas i upp till sex månader, inte kommer att användas för att kontrollera personalen.

Glassbilsföraren Daniel Winberg berättar att frågan om övervakning från arbetsgivaren tagits upp på ett personalmöte.
– Tanken har slagit mig, men man får lita på att det går rätt till i och med att Handels har godkänt användningen och företaget lovar att inte missbruka uppgifterna.