Den 14 augusti försattes chauffören Valeri Linkov Sredkovs tidigare arbetsgivare i konkurs. Enligt Valeri Linkov Sredkov hade han då arbetat för honom sedan juni 2008, och lovats lön när säsongen var över. I vintras kopplade Handels in LO-TCO rättskydd, som har lämnat in en lönefordran till konkursförvaltaren på nära 140 000 för den tiden. Men i samband med konkursen tog arbetsgivarens hustru över verksamheten. Under tiden 15 augusti till den 31 oktober anger Valeri Linkov Sredkov att han utfört samma arbetsuppgifter för henne som han gjort för hennes man i det tidigare bärbolaget, upp till femton timmar om dagen, sju dagar i veckan. För den här perioden har han enbart fått ut 30 000 kronor.

Eftersom arbetsgivaren inte har kollektivavtal kan ärendet inte tas upp i arbetsdomstolen. Valeri Linkov Sredkov har inte heller några papper på att han varit anställd, och både hans arbetsgivare och hennes man förnekar att han alls jobbat hos någon av dem.
– Det är inte helt ovanligt att papper saknas, men jag har nog inte varit med om att en arbetsgivare nekar blankt på det här sättet. Men Valerie har samlat på sig en hel del kvitton och följesedlar, så det finns stödbevisning, säger Anneli Anderbjörk, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Hon har nu lämnat in stämningsansökan till tingsrätten att bärföretagaren ska betala nära 50 000 kronor i utebliven lön och ytterligare 10 000 kronor i skadestånd till Valeri Linkov Sredkov. De 30 000 han redan fått ska dras från lönebeloppet.