Närmare 1600 arbetslösa Handelsmedlemmar fick förra året dela på 9,7 miljoner kronor som betalades ut från Handels inkomstförsäkring. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2008. Utbetalningarna är 5 miljoner större än intäkterna från de premier som betalas av Handelsmedlemmar med månadsinkomst över 19 000 kronor. Den 1 januari i år höjdes därför premien från 8 till 22 kronor i månaden. Ett år tidigare sänktes den från 16 till 8 kronor.

För att minska ryckigheten vill förbundsledningen nu inrätta en fond som ska jämna ut kostnaderna för Handels medlemsförsäkringar. Det gäller inte bara inkomstförsäkringen utan också bland annat olycksfalls- och hemförsäkringarna. Överskott från goda år ska kunna användas när försäkringskostnaderna är extra höga. Förslaget är att avsätta 30 miljoner kronor av förbundets överskott från 2009 till den nya premieregleringsfonden. Förbundsstyrelsen tar ställning till förslaget den 18 mars.

Inkomstförsäkringen fyller upp a-kassan till 80 procent av lönen i 100 dagar för medlemmar som tjänar mer än a-kassetaket på 18 700 kronor. I likhet med flera andra fackförbund införde Handels försäkringen sedan den borgerliga regeringen kraftigt försämrat a-kassan 2007. Förhoppningen var att en ny s-ledd regering efter valet 2010 ska förbättra a-kassan så att inkomstförsäkringen inte behövs.
– Vi vill ha en a-kassa i facklig regi som är lättförståelig, omfattar alla, har rimliga avgifter och bra inkomstskydd, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Samtidigt tyder mycket på att inkomstförsäkringen är ett trumfkort för Handels när det gäller att locka medlemmar i högre lönelägen att vara med i facket – och att ange sin rätta inkomst. Antalet medlemmar med registrerad inkomst över 19000 har, trots medlemsraset, ökat kraftigt sedan inkomstförsäkringen infördes. I dag omfattas över 52 000 personer, eller 43 procent av medlemmarna i yrkesaktiv ålder. Ökningen kan knappast enbart förklaras med att lönerna har stigit. De som i störst utsträckning har lämnat facket de senaste åren är deltidsanställda med låga inkomster som inte omfattas av inkomstförsäkringen och kanske inte ens har rätt till a-kassa.

Fackförbundet Byggnads sa nyligen upp sin inkomstförsäkring från 30 september på grund av kraftigt ökad arbetslöshet. Det är inte aktuellt för Handels med nuvarande nivåer på arbetslösheten.
– Inkomstförsäkringen är viktig för våra medlemmar. Den blir kvar i väntan på en bättre a-kassa, säger Lars-Anders Häggström.