– Vi har satsat väldigt mycket på medlemsvärvning under de senaste åren och det börjar märkas nu, säger Stefan Carlén, chef för Handels verksamhetsenhet.Dessutom gick det bättre för detaljhandeln förra året, jämfört med exempelvis industrin. Det kan också påverka medlemsantalet.

Den sista december 2009 hade Handels 148 389 medlemmar, 1 115 färre än ett år tidigare. Även fackförbunden Kommunal och Transport har tappat få medlemmar. Medlemsantalet för dem sjönk med 0,85 respektive 1 procent mellan december 2008 och december 2009, visar färsk statistik från LO. Värre är det för Hotell och restaurangfacket, som tappade 8,5 procent medlemmar mellan 2008 och 2009, för IF Metall som tappade 5 procent medlemmar och för Seko som tappade 3,5 procent.

Det stora medlemsraset för fackförbunden kom under 2007, sedan den borgerliga regeringen införde nya regler och höjde avgiften för a-kassan avsevärt. Från december 2006 till december 2007 tappade exempelvis Handels ungefär 16 000 medlemmar. Totalt har Handels tappat 13 procent av medlemskåren de senaste åren.

Värst drabbat av medlemstapp är Hotell och restaurangförbundet. Innan de nya reglerna infördes hade förbundet drygt 57 000 medlemmar. Vid senaste årsskiftet var siffran 35 877 enligt LO:s statistik, vilket motsvarar ett tapp på 37 procent av medlemskåren.

Det tre största fackförbunden i LO är Kommunal med 508 930 medlemmar, IF Metall med 369 900 och Handels med 148 389 medlemmar.