För ett år sedan föreslog utredningen om tobaksförsäljning till unga att butiksanställda under 18 år inte ensamma ska få ansvara för försäljning av tobaksvaror, som man ju måste vara 18 år för att få köpa. Om en minderårig sköter kassan ska det därför finnas en vuxen i närheten som kan ge stöd om det behövs, ansåg utredaren.

När regeringen nu lägger fram förslaget till ny tobakslag finns 18-årsgränsen för säljare inte med.
– Regeringen anser att en 18-årsgräns skulle skapa problem för små butiker och försvåra för ungdomar att få jobb, säger Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig på socialdepartementet.
Han pekar på att den nya lagen lägger större ansvar på butiksägaren att ge information och stöd till sin personal så att de klarar att leva upp till lagens krav på att inte sälja tobak till personer under 18 år.

Om en butik missköter sig och säljer tobak till minderåriga ska butiken kunna förbjudas att sälja tobak under sex månader. Detta, tillsammans med krav på information och stöd till personalen, lägger större ansvar än i dag på butiksägaren för att upprätthålla åldersgränsen. Men fortfarande kommer en butiksanställd att kunna åtalas och straffas för att ha sålt tobak till personer under 18.
– Kassörskan kan inte skylla på cheferna. Straffrättsligt är det den som begår något som är ansvarig för gärningen, säger Ulrik Lindgren.

Handels välkomnade förslaget om 18-årsgräns för säljare i sitt remissvar på tobaksutredningen. Förbundet krävde dock att straffansvaret för butiksbiträden skulle slopas helt. Handels ordförande Lars-Anders Häggström är därför kritisk till regeringens lagförslag.
– Det går inte ihop att ha en åldersgräns för att köpa men inte för att sälja. Det är helt fel att en 16-åring ska kunna straffas för att ha sålt tobak till en 17-åring, säger han.

Handels ståndpunkt är att ungdomar under 18 år ska få jobba i kassan bara om det finns slutet kontanthanteringssystem och de inte arbetar ensamma eller har ansvar för ålderskontroll. Den nya tobakslagen ger fortfarande unga butiksanställda en orimlig arbetsmiljö, anser Lars-Anders Häggström.

Förslaget till ny tobakslag lämnas till juristerna i lagrådet nästa vecka och senare till riksdagen för beslut. Den nya lagen beräknas träda i kraft den 1 juli. Samtidigt införs en ny alkohollag som får motsvarande bestämmelser när det gäller försäljning av folköl i butiker.