Handels väntar alltmer otåligt på att avtalsförhandlingarna på industrisidan ska leda fram till ett avtal som kan sätta märket för övriga arbetsmarknaden.
– Vi accepterar att den internationellt konkurrensutsatta industrin ska gå först, men då måste de ta sitt ansvar och leverera ett avtal i god tid före den 31 mars. Nu blir det ett mer pressat schema för oss, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Helgens medlarbud i industriförhandlingarna var ett ettårigt avtal från 1 april med löneökningar på 0,7 procent från den 1 juli. Alla sex berörda fackförbund sa tydligt nej med hänvisning till för låga lönenivåer och att frågan om bemanningsföretag inte är löst.

Handels motpart, Svensk Handel, har hittills inte velat gå in i skarpa diskussioner om lönenivåer och villkor för de anställda i butiker och lager.
– Vi avvaktar fortfarande. Vi hoppas att industrin de närmaste dygnen kommer fram till en uppgörelse som sätter märket, så att vi kan komma igång på allvar med förhandlingarna, säger Margareta Ternell, pressansvarig på Svensk Handel.

Handels strejkvapen är som effektivast om det sätts in redan på skärtorsdagen den 1 april som är en mycket viktig handelsdag. Lagens krav på varseltid gör att ett strejkvarsel är att vänta på måndag den 22 mars – om inte parterna har gjort upp om ett avtal dessförinnan.
– Från och med nu höjer vi oss en nivå. Nu kräver vi att komma till skott. Målet är fortfarande att ha ett avtal klart senast söndag den 21 mars, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.

Både fack och arbetsgivare inom handeln har på senare år berömt sig av ett gott förhandlingsklimat där man förmått att sluta avtal utan inblandning från medlare. Det gäller även 2007, då Handels och Svensk Handel var överens om ett avtal, men då facket tvingades varsla om strejk sedan arbetsgivarnas centrala organ Svenskt Näringsliv försökt stoppa uppgörelsen.
– Det är Svenskt Näringsliv som låser Svensk Handel den här gången också, säger Lars-Anders Häggström.
En snar lösning inom industrin är enligt honom en förutsättning för att handeln ska kunna sluta avtal utan konfliktvarsel.

Även om industrins parter de närmaste dagarna skulle sluta ett vägledande avtal om lönenivåer och bemanningsföretag, så har Handels en svår uppgift framför sig. Det blir Handels som får försöka vinna gehör för LO-förbundens överenskomna låglönepott där lönekraven i exempelvis detaljhandeln är högre än i industrin. En annan viktig fråga för Handels som knappast lär finnas med i industrins avtal är den om förstärkt rätt till heltid.