– I sak har Saba rätt. Det är Studentconsulting som är deras arbetsgivare, och Saba är inte skyldig att låta personal de hyr in ha fackträffarna där. Men den absoluta majoriteten av de inhyrda jobbar enbart på Saba, säger Lennart Nilsson, lokal ombudsman i Helsingborg.
– Det är dessutom bara den fackliga verksamheten Sabas ledning motsäger sig. Studentconsultings anställda använder lokalerna till andra möten, som den dagliga arbetsgenomgången vid skiftbytet, till exempel.

Sedan början av februari har Lennart Nilsson försökt få tillåtelse att träffa Studentconsultings medlemmar på Sabas lager. Men Saba har tydligt meddelat att de är tveksamma till mötet med argumentet att de inhyrda kan blanda ihop vem som är deras egentliga arbetsgivare. De har i stället hänvisat medlemsmötet till Studentconsultings lokaler.

De anställda har rätt till facklig informationstid, och tiden ska betalas av arbetsgivaren. Informationsträffar ska i första hand ske på eller i anslutning till ordinarie arbetstid. Skälet till att Studentconsultings medlemmar vill ha fackligt informationsmöte på Saba är dels att majoriteten av de inhyrda enbart jobbar på Saba och vill få möjlighet att diskutera frågor som rör arbetet tillsammans med klubben för Sabas egna lageranställda. Men enligt Lennart Nilsson finns också risken att många inte vågar komma till ett möte om det hålls i den öppna kontorsmiljö som finns tillgänglig för dem på Studentconsulting.
– Att sitta inom hörhåll från deras arbetsgivare och diskutera löner och arbetsvillkor är direkt olämpligt, som jag ser det.

Även fackklubben på Saba ser fördelar med att ha sina medlemsmöten delvis tillsammans med de inhyrda.
– Först och främst förstår jag inte problemet, Studentconsulting har sina möten med grabbarna där varje dag. Sedan är det väl bra om vi kan passa på att informera om saker till de som kommer nya, säger Anton Bursic, klubbordförande på Studentconsulting.

Sabas logistikchef Daniel Silverklang vill inte kommentera händelsen utan skickar frågan vidare till Saba frukt och grönts vd Håkan Holm. Det är inte Håkan Holm som tidigare fört diskussionen med facket, och när Handelsnytt tar kontakt säger han att de måste ha blivit ett missförstånd. Anledningen till att ledningen velat ha en diskussion om mötet är att de inte är säkra på om de har plats, säger han.

Men Studentconsulting har varje dag en genomgång med sina anställda i era lagerlokaler. Får de plats då?
– De mötena är inte lika långa, gissar jag. Vi har väl bilden att de här mötena skulle ta längre tid än så. Att stå i ett kallt, tempererat område är inte lämpligt, som vi ser det.
Håkan Holm poängterar att han vill reda ut alla missförstånd och att de självklart inte vill hindra facklig verksamhet på arbetsplatsen.
– Det kan ha blivit så att vi talat förbi varandra, men vi ser inga problem med att upplåta lokalerna till fackliga möten, efter gemensam planering.