Arbetsmiljöverket håller på att ta fram nya regler för minderåriga som arbetar. När förslaget var ute på remiss lämnade Handels synpunkter på hur de vill begränsa kassaarbetet på grund av rånrisken. Facket tycker att det är okej att 16- och 17-åringar jobbar i kassa om de inte är ensamma, det finns slutet kontantsystem, och om de inte ansvarar för att kolla legitimation när varor med åldersgräns säljs.

Med Handels förslag får alltså minderåriga fortfarande sälja cigaretter och folköl. Hur butiker ska se till att de då inte ansvarar för att kolla leg ger facket inga färdiga svar på.
– Det är inte vi som måste presentera lösningar. Men ett sätt att lösa det på är att ha ett kassasystem som gör att köpet inte kan genomföras om inte legitimation visas, då är det inte individen som kräver det, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.
Ett sådant system är det i dagsläget få butiker som har. Ica uppger att 75 av deras knappt 1 400 butiker har det. Inom Axfood som äger Willys, Hemköp och Prisxtra, har inga av de egenägda butikerna systemet. Det visas bara en påminnelse om ålderskontroll på kassaskärmen, och man ska be om leg om man bedömer att kunden är under 25 år. Inom Coop gör man på samma sätt, men man säger att det inte är uteslutet att någon konsumentförening har andra riktlinjer.

Klubbordförandena Kerstin Rosell på Coop Forum i Falkenberg och Emma Brömster på Ica Maxi i Umeå hade hellre sett att Handels arbetade för att minderåriga inte ska få jobba i kassan alls, undantagslöst. Unga kan plocka varor på golvet, anser de.
– Jag tycker att det är ett lite tamt förslag. Jag tror aldrig vi kan bygga bort rånrisken även med slutet kontantsystem. Och ett kassasystem där alla måste visa leg tror jag inte på, ska man fråga efter leg av en 70-åring? Hotfulla situationer kan uppstå ändå, säger Kerstin Rosell som motionerade till LO-kongressen 2008 om 18-årsgräns för kassaarbete.

På hennes stormarknad jobbar 16- och 17-åringar i kassan, ibland ensamma. Butiken har inte slutet kontantsystem, och inte heller något system som tvingar alla kunder att visa legitimation. På Ica Maxi i Umeå jobbar ingen minderårig i kassan. De har inte slutet kontantsystem. Däremot har de ett kassasystem som kräver att man knappar in personnumret på alla som köper folköl och tobak för att köpet ska gå igenom.
– Till och med rullatorburna har blivit nekade, säger Emma Brömster. Om minderåriga skulle jobba i kassan vore systemet definitivt en trygghet för dem, då behöver de inte ta ansvaret, butiken gör det. Men jag har svårt att tycka att de ens ska sitta där. Det är pengar man har hand om, och man kan få höra hårda ord när kunder är på dåligt humör.

Inte heller på Willys i Länna strax utanför Stockholm jobbar minderåriga i kassan. Det fåtal som är under 18 år är på golvet.
– Vi har inget förbud mot minderåriga i kassan, om de inte är ensamma. Men riktlinjerna är att man ska vara 18 år i och med ansvaret för pengar. Jag har inte riktigt tagit ställning i frågan om en generell 18-årsgräns. Jag vill ju inte försvåra för unga att komma in i arbetslivet, säger klubbordförande Lars Östberg.

Arbetsmiljöverket går nu igenom alla remissvar, och kan inte ge några svar på hur kassaarbete till slut kommer att regleras. Man vet heller inte när en ny föreskrift kan träda i kraft.