Tillgångarna är placerade i banktillgångar, obligationer, obligationsfonder, fastigheter, aktier och aktiefonder. Vid konflikt realiseras pengarna genom att förbundet löser in, intecknar och säljer av efter behov.
Storleken på konfliktkassan uppfyller enligt Sten Lundqvist Handels mål att pengarna ska räcka till 7,5 konfliktdagar per medlem.
Senast Handels var i konflikt om ett centralt kollektivavtal var 1995. Konflikten varade i drygt två veckor, berörde 17 000 medlemmar och kostade förbundet 30 miljoner kronor.