Handels strejkvarsel rör drygt 3000 butiksanställda och drygt 2000 lagerarbetare på 79 arbetsplatser i samtliga 20 Handelsavdelningar runt om i landet. Åtgärderna riktas i stor utsträckning mot företag som är representerade i Svensk Handels styrelse, så som Ica, Axfood, Ikea, Kappahl, H&M och Stadium.
– Det är stora aktörer som gör stora vinster. Därmed har de också inflytande i Svensk Handel, kommenterar Tommy Tillgren.

Ungefär halva varslet rör dagligvaruhandeln, som ju är extra känslig i samband med den stora mathelgen påsk. Inom Ica varslas tre lager, sex Maxibutiker och ett antal mindre butiker. Inom Axfood/Dagab varslas tre lager samt en rad butiker i kedjorna Willys och Hemköp.

Att så mycket som 40 procent av varslet rör lagerarbetare har enligt Tommy Tillgren två orsaker.
– Dels är den viktiga frågan om bemanningsföretag mest aktuell i partihandeln. Dels har utvecklingen i branschen gjort att stridsåtgärder mot lagren tömmer butikerna mycket snabbt.

Förhandlingarna mellan Handels och Svensk Handel strandade i lördags sedan arbetsgivarna konsekvent vägrat att genomföra några verkliga förhandlingar i väntan på ett vägledande avtal från industrin, vilket ännu inte har kommit. Handels ledning drar sig inte för att lägga en stor del av skulden på industriledarna i Teknikföretagen.
– Svensk Handel sitter i en gisslansituation. Det är direktörerna i Volvo och Ericsson som blockerar för oss, säger Tommy Tillgren.
– Svenskt Näringsliv hotar den fria förhandlingsrätten genom att förbjuda Svensk Handel att förhandla. Vår bedömning är att om bara Svensk Handel får mandat att förhandla så tror vi att vi kan enas om ett avtal före den 31 mars, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

I och med strejkvarslet kan det bli Handels som tar ledningen inom LO-kollektivet i kampen för att få fram avtal om löneökningar, fasta heltidsjobb och regler för bemanningsföretag.
– Nu har vi lamporna på oss, och vi har hela LO bakom oss, säger Tommy Tillgren.
Samtliga varslade arbetsplatser runt om i landet har under förmiddagen fått besök av Handels ombudsmän.
Handels konfliktvarsel är denna gång något mindre än det förbundet lade i avtalsrörelsen 2007, då omkring 6000 anställda berördes. Sedan dess har Handels medlemsantal sjunkit med 20 000 och förbundet har nu ungefär 150 000 medlemmar.