Dag Klackenberg förstår Handels frustration över att inga verkliga förhandlingar kunnat föras i väntan på att industrins parter ska träffa ett vägledande avtal. Han pekar på att fack och arbetsgivare på förhand var överens om att industrins parter skulle träffa det första avtalet. Det skulle sedan sätta märket för övriga när det gäller lönenivåer och allmänna villkor.
– Vi hade behövt ett sådant märke omkring tre veckor innan avtalen går ut. En utvärdering kommer att visa att den modellen inte har fungerat, sa Dag Klackenberg vid en pressträff på måndagen.

Han hoppas fortfarande på att ett avtal för LO-facken inom industrin inom kort ska lösa knutarna om framför allt lönenivåer och regler för bemanningsföretag. Med ett sådant på bordet ska det gå att komma överens med Handels, anser han.
– Vi står inte så långt ifrån varandra. Och vi har en samsyn att strejk och lockout inte är en optimal modell för konfliktlösning, säger han.

För att undvika en konflikt kan det i slutändan rent av bli aktuellt att handelns parter tecknar det första avtalet som reglerar frågan om bemanningsföretag. Men handelns arbetsgivare är inte mer benägna än industriföretagen att lämna ifrån sig makt.
– Vad vi inte kan gå med på är en allvarlig inskränkning av företagsledningarnas rätt att leda och fördela arbetet, säger Dag Klackenberg.

Svensk Handels experter räknar just nu på vad en strejk kan komma att kosta.
– Den kommer att få kännbara effekter i och med att den slår mot ett antal lagercentraler, säger Dag Klackenberg.
Han säger att handlare som drabbas av strejk kan räkna med att få i stort sett full ersättning från Svensk Handel för den förlorade försäljningen. Han påminner om att även arbetsgivarna har möjlighet att ta till sitt konfliktvapen mot facket, nämligen lockout.